Już wiadomo, co musi być w bazie eksploatacyjnej

Data: 08-04-2013 r.

Według nowej ustawy o transporcie baza eksploatacyjna będzie musiała spełniać określone warunki. Na szczęście nie aż tak surowe, jak przewidywały niektóre projekty zmian. Znowelizowana ustawa czeka na ostatnie głosowanie w Sejmie, wejdzie w życie w ciągu kilku miesięcy.

Kwestia bazy eksploatacyjnej budzi niepokój przewoźników już od 4 grudnia 2011 r., kiedy weszło w życie rozporządzenie nr 1071/2009, w którym zawarto obowiązek jej posiadania przez firmy transportowe. Rozporządzenie zawiera jednak tylko bardzo ogólny przepis na ten temat. Szczegółowe wymagania znajdą się w nowej ustawie o transporcie.

Baza eksploatacyjna - wymogi

Zgodnie z przegłosowaną przez Sejm wersją ustawy baza eksploatacyjna to miejsce wyposażone w odpowiedni sprzęt techniczny i urządzenia techniczne umożliwiające prowadzenie działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. W skład bazy musi wchodzić co najmniej jeden z następujących elementów:

  • miejsce postojowe,
  • miejsce załadunku, rozładunku lub łączenia ładunków,
  • miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów.

Baza eksploatacyjna w praktyce

Aby więc spełnić wymóg posiadania bazy eksploatacyjnej, wystarczy posiadać miejsce postojowe dla pojazdu. Nie musi ono spełniać żadnych ściśle określonych wymogów. Bazą eksploatacyjną może też być pomieszczenie służące do naprawy pojazdu – garaż lub warsztat.

Wyposażenie tych miejsc musi być odpowiednie w zależności od tego, jakiego rodzaju bazą dysponujemy. Jeżeli jest to warsztat, odpowiednie wyposażenie stanowić będą narzędzia do naprawy pojazdu. Jakie? Jeżeli dla przewoźnika odpowiedni będzie np. śrubokręt, to nie ma podstaw, aby to podważać.

Trudno natomiast wskazać, jaki sprzęt i urządzenia będą odpowiednie dla miejsca postojowego. Każdy przewoźnik musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, przepisy nie przewidują bliższych wskazówek.

Źródła:

  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz. UE z 14 listopada 2009 r.; L30/51).

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32230 )
Array ( [docId] => 32230 )

Array ( [docId] => 32230 )