Nowe ustawy o transporcie i o czasie pracy kierowców gotowe

Data: 30-04-2013 r.

Dnia 24 kwietnia 2013 r. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców. Nowe przepisy zaczną obowiązywać w ciągu następnych 2-3 miesięcy. Zmiany obejmą m.in. licencje transportowe.

Za sprawą poprawek Senatu ustawa o transporcie wejdzie w życie po 90 dniach od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a nie jak chciał Sejm, już po 30 dniach. Zmiany w zakresie ustawy o czasie pracy kierowców zaczną obowiązywać po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Przypomnijmy: ustawa dostosowuje polskie regulacje do przepisów rozporządzenia nr 1071/2009. Wprowadza nowe zasady dotyczące wykonywania działalności transportowej. Krajowa licencja transportowa zostanie zastąpiona zezwoleniem na wykonywanie zawodu przewoźnika. Poza tym w nowych przepisach uregulowano pojęcie bazy transportowej, kwestię utraty dobrej reputacji, ważności certyfikatów kompetencji zawodowych i przedłużono termin na zgłaszanie zmian do licencji transportowej oraz zezwolenia.

Uwaga! Po wejściu w życie ustawy pojawi się też kilka nowych kar, np. 800 zł za niezgłoszenie zmian do zaświadczenia na potrzeby własne.

Ustawa nowelizuje też przepisy o czasie pracy kierowców. Nakłada nowe obowiązki w odniesieniu do:

  • przedsiębiorców wykonujących osobiście przewozy drogowe oraz
  • kierowców niebędących pracownikami.

Wprowadza obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy przedsiębiorców i kierowców pracujących na własny rachunek. Ustanawia też sankcje za nieprowadzenie tej ewidencji oraz przekroczenie tygodniowego wymiaru czasu pracy i nieudzielenie przerwy.

Podstawa prawna: ustawa z 5 kwietnia 2013 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy kierowców.

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32236 )
Array ( [docId] => 32236 )