Będą zmiany w przewozach osób

Autor: Adam Hrycak
Data: 28-07-2016 r.

Sejm zaczął pracę nad kolejną nowelizacją ustawy o transporcie drogowym. Dotyczy ona przede wszystkim wykonywania krajowych przewozów regularnych osób. Między innymi pojawił się zapis dotyczący wyjątku wysiadania pasażerów poza przystankami znajdującymi się w rozkładzie jazdy.

Pasażerowie będą mogli wysiadać również poza przystankami określonymi w rozkładzie jazdy. Jednak tylko na ich prośbę i jeżeli kierowca uzna, że jest to uzasadnione. Obecnie za zatrzymanie pojazdu i wysiadanie pasażerów poza przystankami grozi kara w wysokości 3.000 zł. Pasażerowie będą mogli wsiadać nadal wyłącznie na przystankach określonych w rozkładzie jazdy.

Odmowa organu

Organy upoważnione do wydawania zezwoleń na wykonywanie krajowych przewozów regularnych będą miały obowiązek odmówić udzielenia lub zmiany tego zezwolenia, jeżeli:

 • wnioskodawca nie jest w stanie świadczyć usług w krajowych przewozach regularnych, korzystając z pojazdów pozostających w jego bezpośredniej dyspozycji,

 • okaże się, że projektowana regularna linia komunikacyjna będzie zagrożeniem ekonomicznym lub organizacyjnym dla którejkolwiek z już istniejących linii, z wyjątkiem sytuacji, kiedy te linie obsługuje tylko jeden przewoźnik lub jedna grupa przewoźników,

 • okaże się, że wydanie zezwolenia źle wpłynie na rentowność porównywalnych usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą usług drogowych.

Właściwe organy będą mogły odmówić udzielenia zezwolenia lub jego zmiany, gdy wnioskodawca nie przestrzega warunków określonych w posiadanym już zezwoleniu lub wykonuje przewozy niezgodnie z nim.

Jeśli organ będzie chciał odmówić udzielenia zezwolenia lub jego zmiany, nie wystarczy, by powołał się na wystąpienie jednej z wymienionych wcześniej przesłanek. Będzie musiał przeprowadzić postępowanie dowodowe – przede wszystkim badania potoków pasażerskich także na liniach odcinkowo stycznych. Linie odcinkowo styczne to linia komunikacyjna pokrywająca się częściowo lub w całości z inną linią. Nie będzie trzeba zmieniać zezwolenia w regularnym przewozie osób, jeżeli przewoźnik zawiesi kursy ze względu na:

 • szczególne trudności spowodowane przez klienta,

 • przyczyny ekonomiczne,

 • klęskę żywiołową.

Pracownicy organu wydającego zezwolenia na przewozy regularne lub regularne specjalne będą mogli rozpocząć kontrole pojazdów, gdy okażą kierowcy legitymację służbową i upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.

Bez opłat na drodze

Autobusy wykonujące przewóz na liniach regularnych do 50 km zostaną zwolnione z obowiązku ponoszenia opłat elektronicznych za przejazd po drogach krajowych. Ponadto do 90 km/h zwiększy się dopuszczalna prędkość dla autobusów poruszających się poza terenem zabudowanym (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych). Zmiana ta będzie jednak dotyczyć wyłącznie autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne m.in. w kwestii hamulców, siedzeń itp.

Pozostałe autobusy poza terenem zabudowanym (z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych) nadal będą mogły jeździć z maksymalną prędkością:

 • 70 km/h po drodze jednojezdniowej lub

 • 80 km/h po drodze dwujezdniowej co najmniej o dwóch pasach przeznaczonych dla każdego kierunku ruchu.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39280 )
Array ( [docId] => 39280 )

Array ( [docId] => 39280 )