Co przyniesie ze sobą nowelizacja ustawy o transporcie drogowym

Data: 03-06-2016 r.

Jednym z założeń nowelizacji ustawy o transporcie drogowym jest uruchomienie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego. Znajdą się w nim dane przedsiębiorców transportowych oraz osób, które popełniły wykroczenia.

Nowy rejestr powstanie na podstawie dotychczasowych rejestrów funkcjonujących w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz ewidencji przewoźników drogowych prowadzonych w starostwach powiatowych i miastach na prawach powiatu. Będzie go prowadził GITD w formie sytemu teleinformatycznego. Rejestr zostanie połączony z rejestrami innych państw Unii Europejskiej. Dzięki temu będzie można wymieniać dane między poszczególnymi krajami.

Rejestr ma składać się z trzech ewidencji:

  • przedsiębiorców, którzy mają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego,
  • poważnych naruszeń przepisów określających obowiązki lub warunki przewozu drogowego,
  • osób, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy – do czasu przywrócenia dobrej reputacji.

Ewidencje będą zawierały informacje dotyczące przewoźników drogowych, takie jak nazwa firmy i jej forma prawna, adres siedziby, rodzaj posiadanego zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, liczba pojazdów, numer seryjny licencji wspólnotowej, nałożone kary, a także osoby, które zostały uznane za niezdolne do kierowania operacjami transportowymi przedsiębiorcy.

Dane gromadzone w pierwszej ewidencji mają być jawne i publicznie dostępne. Wyjątkiem będą takie informacje, jak data i miejsce urodzenia, a także adres zamieszkania zarządzającego transportem oraz osoby uprawnionej do wykonywania zadań zarządzającego transportem mikroprzedsiębiorcy.

Informacje zgromadzone w pozostałych ewidencjach będą udostępniane jedynie na wniosek zgłoszony przez upoważniony do tego organ. Z takim żądaniem będzie mógł wystąpić: starosta, wojewódzki inspektor transportu drogowego, wojewódzki komendant policji, komendant główny Straży Granicznej, komendant oddziału Straży Granicznej, dyrektor izby celnej, Główny Inspektor Pracy, zarządca dróg, sąd, a także szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Małgorzata Skonieczna, prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39067 )
Array ( [docId] => 39067 )

Array ( [docId] => 39067 )