Co umieścić w wezwaniu do zapłaty za usługę przewozu

Autor: Rafał Ratajczak
Data: 11-03-2016 r.

Jeśli kontrahent przewoźnika nie wywiązuje się z płatności, trzeba szybko działać. Od razu po terminie płatności należy kontaktować się z dłużnikiem osobiście, telefonicznie i za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dobrze też wysłać co najmniej jedno wezwanie do zapłaty.

Przewoźnik powinien zachować dowód doręczenia dłużnikowi wezwania do zapłaty. Będzie to potrzebne w razie konieczności skierowania sprawy na drogę sądową.

By wezwanie do zapłaty było przydatne, powinno zawierać następujące elementy:

 • datę i miejsce sporządzenia,

 • oznaczenie wierzyciela i dłużnika,

 • kwotę zadłużenia i tytuł, z którego dług wynika (np. numer i datę zawarcia umowy oraz faktury VAT),

 • wskazanie, jakich odsetek (ustawowych czy umownych) domaga się wierzyciel, od kiedy są one naliczane oraz jaka jest wysokość odsetek na dzień wystawienia wezwania do zapłaty,

 • sprecyzowanie terminu, w jakim wierzyciel oczekuje zastosowania się do treści wezwania,

 • numer rachunku bankowego, na który dłużnik ma przelać pieniądze,

 • pouczenie o negatywnych skutkach niezastosowania się do treści wezwania, np. zapowiedź skierowania sprawy na drogę sądową.

W wezwaniu do zapłaty można również wskazać przybliżoną wysokość kosztów, jakie dłużnik będzie musiał ponieść w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową, czyli podać wysokość opłaty sądowej, kosztów zastępstwa procesowego (czyli kosztów skorzystania z usług adwokata lub radcy prawnego), kosztów udzielonego pełnomocnictwa czy kosztów komorniczych.

Jeżeli wezwanie do zapłaty związane jest z wykonaną usługą przewozu, powinno zawierać następujące elementy:

 • imię i nazwisko (nazwę) oraz adres zamieszkania (siedzibę) i numer telefonu przewoźnika,

 • serię i numer,

 • imię i nazwisko (nazwę) oraz adres (siedzibę) podmiotu, do którego kierowane jest wezwanie,

 • tytuły roszczenia z uzasadnieniem,

 • kwoty roszczenia – oddzielnie dla każdego tytułu roszczenia oraz łączną kwotę należności,

 • termin uregulowania należności,

 • nazwę banku i numer konta, na które należy wpłacić należność,

 • pouczenie o możliwości złożenia reklamacji, ze wskazaniem adresu jednostki, w której można ją złożyć,

 • podpis przewoźnika.

Rafał Ratajczak, radca prawny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38704 )
Array ( [docId] => 38704 )

Array ( [docId] => 38704 )