Usługa transportowa na rzecz podatnika w innym kraju UE bez VAT

Data: 16-02-2016 r.

Jak pokazuje praktyka, polscy przedsiębiorcy świadczący usługi przewozowe na rzecz kontrahentów unijnych dość często dostają za nie zapłatę w kwocie brutto, a więc uwzględniającą VAT, mimo wystawienia faktur bez tego podatku. Przepisy nie regulują, jak postępować w takich sytuacjach.

W przypadku usługi transportowej towarów w ramach Unii Europejskiej pomiędzy podatnikami VAT kwestie miejsca świadczenia ustala się na zasadach ogólnych, określonych w art. 28b ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stanowi on, że w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika takim miejscem jest (poza pewnymi wyjątkami) miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem jeśli odbiorcą usługi transportowej realizowanej przez krajowego przewoźnika jest podmiot zarejestrowany jako podatnik w innym państwie UE niż Polska, to wspomniana usługa będzie opodatkowana w tamtym państwie. W konsekwencji podatek z tytułu tej usługi będzie musiał odprowadzić w swoim kraju jej zagraniczny odbiorca.

W takim przypadku, w odniesieniu, że ww. transakcja nie podlega opodatkowaniu na terytorium Polski, tutejsza firma transportowa w związku z jej realizacją powinna wystawić fakturę bez VAT (tj. bez danych dotyczących stawki i kwoty tego podatku), za to z oznaczeniem „odwrotne obciążenie” (tzw. reverse charge). Następnie tę transakcję trzeba wykazać w deklaracji VAT (a dokładniej: w pozycjach nr 11 oraz 12 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D), a także w części E deklaracji podsumowującej VAT-UE.

Przepisy nie wyjaśniają, jak postępować w przypadkach gdy pomimo otrzymania od polskiego przewoźnika tego rodzaju prawidłowo wystawionej faktury bez VAT unijny kontrahent uregulował ją z wraz z tym podatkiem. Dlatego należy przyjąć, że polski przewoźnik, który otrzymał zawyżoną w ten sposób wpłatę, powinien zwrócić kwotę nadwyżki (ponad wartość wynikającą z wystawionej faktury) zagranicznemu kontrahentowi z odpowiednim wyjaśnieniem. Nie powinien jej natomiast uwzględniać w rozliczeniach do celów VAT po stronie podatku należnego.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 38588 )
Array ( [docId] => 38588 )

Array ( [docId] => 38588 )