Do 15 kwietnia można żądać zwrotu za wydaną kartę pojazdu

Data: 08-04-2016 r.

Jeśli między 1 a 14 kwietnia 2006 r. kierowca zapłacił 500 zł za wydanie karty pojazdu przy pierwszej rejestracji auta na terytorium Polski, ma prawo żądać zwrotu nienależnie pobranej kwoty w wysokości 425 zł.

Wysokość opłaty za wydanie karty pojazdu ustala ministerstwo, jednak jest uiszczana na rzecz samorządów. Jeżeli kierowca uiścił opłatę na podstawie rozporządzenia ministerstwa infrastruktury z 2003 roku, powinien zgłosić wniosek o zwrot nienależnie pobranej kwoty do powiatu lub miasta na prawie powiatu, w którym dokonywał wpłaty.

Termin na złożenie wniosku

Roszczenie o zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu jest żądaniem zwrotu świadczenia uzyskanego z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia. Przedawnia się w ciągu 10 lat. W postępowaniu cywilnym bieg przedawnienia roszczenia o zwrot opłaty za wydanie karty pojazdu rozpoczyna się z chwilą spełnienia tego świadczenia.

Z żądaniem zwrotu nienależnie pobranej kwoty, kierowca powinien wystąpić do 15 kwietnia 2016 r. Wniosek do powiatu można skierować również w sytuacji, gdy roszczenie uległo przedawnieniu. Czasem zdarzają się sytuacje, w których urzędy zwracają nienależnie pobrane kwoty pomimo upływu 10 lat.

Odmowa wypłaty zwrotu

Niestety czasem kierowcy otrzymują decyzję odmowną. W takim przypadku mogą złożyć skargę na czynności organu do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz złożyć pozew o zapłatę w postępowaniu cywilnym.

Praktyka pokazuje jednak, że takie roszczenia są wielokrotnie rozpatrywane na korzyść kierowców już w pierwszej instancji. Niektóre powiaty odwołują się od wydanych wyroków, co znacznie wydłuża całą procedurę.

Małgorzata Skonieczna, prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38837 )
Array ( [docId] => 38837 )

Array ( [docId] => 38837 )