Kara za brak opłaty drogowej dla właściciela pojazdu

Data: 03-11-2013 r.

Karę za nieuiszczenie elektronicznej opłaty drogowej będzie ponosił przede wszystkim właściciel pojazdu. Kara będzie mogła zostać nałożona raz na dobę. Takie m.in. zmiany mają się pojawić w systemie viaTOLL.

To właściciel pojazdu odpowiada za zapłatę za przejazd, dlatego będzie karany za brak opłaty drogowej. Jeśli pojazd jest np. leasingowany, wówczas będzie odpowiadał podmiot, który go wynajmuje, czyli posiadacz auta. Właściciel lub posiadacz zespołu pojazdu zostanie również ukarany za złe używanie viaBoxa.

Kierowca będzie karany tylko za wprowadzenie do viaBoxa nieprawidłowych danych o kategorii pojazdu. Jeśli spowoduje to nieuiszczenie opłaty drogowej, to właściciel pojazdu nie dostanie wtedy kary.

Ile wyniosą kary


Kary będą wynosiły:
  • 1.500 zł − jeśli brak opłaty dotyczy zespołu pojazdów o dmc powyżej 3,5 t (samochód osobowy o dmc do 3,5 t oraz przyczepa),
  • 3.000 zł − w pozostałych przypadkach.
Kierowca dostanie 1.500 zł kary za wprowadzenie do viaBoxa nieprawidłowych danych o kategorii pojazdu. Tak samo zostanie ukarany właściciel lub posiadacz pojazdu za nieprawidłowe używanie viaBox-a, jeśli skutkowało to uiszczeniem niepełnej opłaty.
Właściciele lub posiadacze zespołów pojazdów o dmc powyżej 3,5 t (samochód osobowy o dmc do 3,5 ti przyczepa) będą płacić mniej, czyli 1.500 zł (obecnie płacą 3.000 zł).

Ile będzie kar

Właściciel lub posiadacz pojazdu zostanie ukarany tylko raz na dobę za brak opłaty drogowej, niezależnie od liczby przejechanych odcinków dróg.

Także kierowca dostanie jedną karę na dobę za wprowadzenie do viaBox-a nieprawidłowych danych niezależnie od tego, ile razy to zrobił.

Kiedy trzeba będzie zapłacić karę


Karę będzie trzeba uiścić w terminie 21 dni od dnia, w którym decyzja nakładająca karę stała się ostateczna, a od dnia nałożenia kary.
Jeżeli w trakcie kontroli okaże się, że ukarana osoba nie ma siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, inspektor pobierze kaucję w gotówce za pokwitowaniem lub w formie przelewu. Jeżeli decyzja stanie się ostateczna, kaucja zostanie przekazana na rachunek GDDKiA. Jeśli ukarany nie zapłaci kaucji, pojazd trafi na parking strzeżony.

Postępowania w sprawie nałożenia kar nie będą wszczynane, jeżeli od dnia popełnienia naruszenia upłynął rok. Termin ten dotyczy wszczęcia postępowania, a nie jego zakończenia i wydania decyzji nakładającej karę.


Podstawa prawna:
projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – wpłynął do Senatu.Michał Petranik
, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego, starszy asystent sędziego w WSA w Warszawie
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32350 )
Array ( [docId] => 32350 )

Array ( [docId] => 32350 )