Stawki podatku od środków transportu w 2014 roku

Data: 28-10-2013 r.

Minister finansów określił nowe stawki podatku od środków transportu na 2014 rok. Będą nieco wyższe niż obowiązujące w tym roku. Stawki wyniosą od 818,17 do 2.415,84 zł w zależności od rodzaju pojazd.

Podatek od środków transportu wpłaca się do gminy, więc to rada gminy określa wysokość stawek podatku. Jednak roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć maksymalnych stawek podanych przez ministra finansów na dany rok.

 
Jeśli górna granica stawek podatku od środków transportu w 2014 roku (podana w tabeli) byłaby niższa od minimalnej stawki podatku określonej w załącznikach nr 1−3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, to nie uwzględnia się tej górnej granicy. Wtedy rada gminy przyjmuje stawki podatku dla poszczególnych pojazdów w wysokości odpowiadającej stawce minimalnej określonej w ustawie.


Maksymalne stawki podatku od środków transportu w 2014 r.

Środek transportu Maksymalna stawka podatku
1) samochody ciężarowe o DMC od 3,5 t i poniżej 12 t:
powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 7 818,17 zł –
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 1.364,92 zł
c) powyżej 9 t 1.637,89 zł
2) samochody ciężarowe o DMC równej lub wyższej niż 12 t (w zależności od liczby osi, DMC pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w zał. nr 1 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych) 3.125,56 zł
3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów od 3,5 t i poniżej 12 t 1.910,85 zł
  1. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o DMC zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t (w zależności od DMC zespołu pojazdów):
a) do 36 t włącznie 2.415,84 zł –
b) powyżej 36 t 3.125,56 zł
5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem mają DMC od 7 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 1.637,89 zł
6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem mają DMC równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego (w zależności od liczby osi, DMC pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w zał. nr 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych):
do do 36 t włącznie 1.910,85 zł
b) powyżej 36 t 2.415,84 zł
7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc siedzących:
mniejszej niż 30 miejsc 1.910,85 zł
równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.415,84 złPodstawa prawna:
obwieszczenie ministra finansów z 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. (M.P. z 2013 r. poz. 724).Iwona Czauderna
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32348 )
Array ( [docId] => 32348 )