Kara za brak zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób

Autor: Adam Hrycak
Data: 17-04-2015 r.

Postępowanie w sprawie nałożenia kary za brak zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób należy zawiesić do czasu wydania prawomocnego wyroku dotyczącego decyzji o cofnięciu zezwolenia. Tak orzekł WSA w Rzeszowie.

Jeśli ITD nie zawiesi postępowania w sprawie kary do czasu wydania wyroku przez sąd, kara może się przedawnić.

Kara za brak zezwolenia

Inspektorzy ITD zatrzymali na drodze autobus, którym wykonywano regularny przewóz osób. Ustalili, że przewóz nie był realizowany zgodnie z rozkładem jazdy – kierowca przyjeżdżał na przystanki niezgodnie z godzinami wskazanymi w rozkładzie.

Jednak w toku postępowania zmieniono kwalifikację naruszenia na wykonywanie transportu bez wymaganego zezwolenia. Okazało się bowiem, że przedsiębiorcy cofnięto zezwolenie na wykonywanie krajowych regularnych przewozów osób. Stało się to przed dniem przeprowadzenia kontroli. W konsekwencji WITD nałożył na przewoźnika karę w wysokości 8.000 zł za wykonywanie transportu bez zezwolenia.

Zaskarżona decyzja

W odwołaniu przewoźnik napisał, że zaskarżył decyzję o cofnięciu mu zezwolenia do wojewódzkiego sądu administracyjnego, a wyrok w tej sprawie będzie miał zasadnicze znaczenie dla kwestii ukarania go. Jeśli sąd uchyli decyzję o cofnięciu zezwolenia, nie będzie podstawy do nałożenia kary.

GITD utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. Stwierdził, że w dniu kontroli przewoźnik nie miał zezwolenia. Zaskarżenie do sądu decyzji o cofnięciu zezwolenia nie miało znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, gdyż w momencie cofnięcia zezwolenia przewoźnik nie powinien wykonywać działalności.

Kara na podstawie uchylonej decyzji

Ukarany złożył skargę do WSA. Uznał, że GITD powinien zawiesić postępowanie w sprawie nałożenia kary do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia. Sąd zgodził się z przewoźnikiem. Jego skarga na decyzję o cofnięciu zezwolenia trafiła bowiem do sądu, zanim jeszcze zapadły decyzje o karze za wykonywaniu przewozów bez zezwolenia.

Brak zawieszenia postępowania przez organy ITD doprowadził ostatecznie do tego, że decyzja o nałożeniu kary została wydana na podstawie innej decyzji, która została następnie uchylona. W opisanej sprawie pośpiech ITD może doprowadzić do tego, że przewoźnik uniknie kary ze względu na upływ terminu przedawnienia.

Źródło:

wyrok WSA w Rzeszowie z 17 grudnia 2014 r., II SA/Rz 132/14.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36961 )
Array ( [docId] => 36961 )

Array ( [docId] => 36961 )