Konsekwencje utraty dobrej reputacji przewoźnika

Data: 03-06-2013 r.

Przewoźnik lub zarządzający transportem musi spełniać wymóg dobrej reputacji, aby wykonywać swój zawód. Utrata dobrej reputacji powoduje niemożność zarządzania operacjami transportowymi. Na szczęście można ją odzyskać.

Utrata dobrej reputacji trwa do czasu, gdy dojdzie do:

 
  • zatarcia skazania za przestępstwa umyślne, które były przyczyną utraty reputacji,

  • zatarcia skazania za naruszenia obowiązujących przepisów krajowych w zakresie określonym w załączniku nr IV do rozporządzenia nr 1071/2009,

  • uznania za niebyłe nałożonych sankcji administracyjnych za naruszenia tych przepisów, co następuje po upływie 2 lat od dnia ich nałożenia.

W przypadku skazania na grzywnę albo karę więzienia zatarcie następuje po 5 latach od wykonania lub darowania kary. Na wniosek skazanego nawet po upływie 3 lat. W razie odstąpienia od wymierzenia kary zatarcie następuje po roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Gdy orzeczono jedynie środek karny (np. zakaz prowadzenia pojazdów czy wykonywania działalności transportowej), zatarcie skazania wystąpi wraz z zakończeniem okresu, kiedy obowiązywała kara.

Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, po orzeczeniu utraty dobrej reputacji lub zakazu kierowania operacjami transportowymi stwierdzi niezdolność zarządzającego transportem do kierowania tymi operacjami. Wtedy zarządzający będzie musiał zwrócić, w ciągu 7 dni, certyfikat kompetencji zawodowych.

Jeżeli tego nie zrobi, grozi mu kara w wysokości 500 zł. Zdolność do kierowania operacjami transportowymi, a co za tym idzie, certyfikat kompetencji zawodowych, można odzyskać na własny wniosek. Będzie to możliwe, gdy znikną przesłanki, które były podstawą do stwierdzenia niezdolności do kierowania operacjami transportowymi.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32288 )
Array ( [docId] => 32288 )