Przewoźnik za inne naruszenia utraci dobrą reputację

Data: 29-04-2013 r.

Komisja Europejska opracowała nowy wykaz poważnych naruszeń przepisów unijnych, które mogą przyczynić się do tego, że przewoźnik i zarządzający transportem straci dobrą reputację. Naruszenia zostały podzielone według kryterium ważności.

W wykazie tym naruszenia zostały podzielone na naruszenia bardzo poważne, poważne oraz mniejszej wagi.

Do bardzo poważnych naruszeń zaliczono między innymi:

 • dzienny czas prowadzenia powyżej 11 godzin,
 • czas jazdy bez przerwy powyżej 6 godzin,
 • skrócenie odpoczynku dziennego do okresu krótszego niż 7 godzin,
 • wszelkie manipulacje związane z użyciem tachografu, wykresówek i kart kierowców, włącznie z brakiem wpisu imienia czy nazwiska kierowcy na wykresówce,
 • przekroczenie dopuszczalnej masy pojazdu powyżej 20%,
 • niewłaściwe operowanie selektorem tachografu.

Do naruszeń poważnych zaliczono na przykład:

 • nieprzestrzeganie minimalnego wieku kierowców,
 • zastosowanie złego typu wykresówki,
 • brak podpisu kierowcy na wydruku z tachografu, w sytuacjach gdy wydruk ten jest wymagany (np. uszkodzenie karty kierowcy),
 • przekroczenie masy pojazdu od 10 do 20%.

Naruszenia mniejszej wagi to między innymi:

 • przekroczenie norm w zakresie czasu jazdy dziennej lub odpoczynku do 1 godziny,
 • brak papieru do tachografu,
 • brak symbolu państwa w tachografie cyfrowym,
 • przekroczenie wagi pojazdu o mniej niż 10%.

Naruszenia te nie powinny wpływać na reputację przedsiębiorcy, chociaż państwa członkowskie mogą w tym zakresie wprowadzić ostrzejsze przepisy wewnętrzne. Za ich złamanie mogą być nakładane kary finansowe.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 2 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz.Urz. UE L30/51 z 14 listopada 2009 r.)

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32282 )
Array ( [docId] => 32282 )

Array ( [docId] => 32282 )