Konsekwencje zagubienia listu przewozowego

Autor: Stwora Sylwia
Data: 17-10-2012 r.

Podczas, gdy w czasie realizacji zlecenia transportu zaginie list przewozowy, przewoźnik musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Zleceniodawca może nawet odmówić wypłaty pieniędzy za wykonaną usługę.

List przewozowy

List przewozowy CMR (International Consignment Note) jest dokumentem nieodzownym do wykonywania transportu drogowego na arenie międzynarodowej. Jest on potwierdzeniem zawarcia umowy między przewoźnikiem a odbiorcą towaru. Na jego podstawie wykonawcy zlecenia - przewoźnikowi, nadane zostaje prawo do dysponowania danym towarem.

Obowiązkiem przewoźnika jest dostarczenia towaru w określonym czasie i w określone miejsce. Wszelkie regulacje odnośnie przewozu drogowego na arenie międzynarodowej, w tym odnoszące się do listu przewozowego zawiera Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów sporządzona 19 maja 1956 roku w Genewie.

Brak płatności i problemy w czasie kontroli

Zgodnie z zapisami Konwencji, brak, nieprawidłowość lub utrata listu przewozowego nie wpływa na istnienie ani na ważność umowy przewozu, która mimo to podlega jej przepisom. Istotne jest, kiedy dokument został zgubiony. Jeśli nastąpiło to w momencie, gdy dostawa została już odebrana przez adresata i nie ma żadnych zapisów o niezgodności lub brakach w towarze, wówczas zwykle mogą pojawić się problemy z wypłatą należnego przewoźnikowi wynagrodzenia.

W przypadku, gdy list przewozowy CMR zniknął podczas transportu kierowca może mieć problemy w czasie kontroli drogowej. Nie posiada on potwierdzenia, że przewóz towaru odbywa się legalnie. Ponadto w dokumencie znajdują się wszelkie zapisy dotyczące zakresu obowiązków, jakie nakłada na niego zleceniodawca. Brak listu powoduje, że nie jest on w stanie udowodnić, że spełnił należycie zapisane w nim warunki umowy. Na firmę może zostać także przerzucona odpowiedzialność za wszelkie straty poniesione w czasie dostawy np. uszkodzenia towaru.


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32274 )
Array ( [docId] => 32274 )

Array ( [docId] => 32274 )