Masz nową siedzibę bazy eksploatacyjnej? Zgłoś to, żeby uniknąć kary

Autor: Marcin Radomski
Data: 19-12-2016 r.

Przewoźnik ma obowiązek wskazać adres, pod którym znajduje się jego baza eksploatacyjna. W razie jakiejkolwiek zmiany ma 28 dni, żeby ją zgłosić odpowiedniemu organowi. Czy jeśli masz kilka baz, to musisz zgłaszać je wszystkie?

Przewoźnik musi, między innymi, przez cały czas wykonywania swojej działalności spełniać wymóg posiadania siedziby. Na ten wymóg składa się to, że:

 
  • posiada siedzibę wraz z lokalami, w których prowadzi główną działalność,

  • dysponuje co najmniej jednym pojazdem,

  • prowadzi działalność związaną z posiadanymi pojazdami w sposób rzeczywisty i ciągły oraz przy użyciu niezbędnego sprzętu i urządzeń w bazie eksploatacyjnej, która znajduje się w tym państwie, gdzie siedziba.

Ile baz trzeba zgłosić

Przedsiębiorca ma obowiązek wskazać, gdzie znajduje się jego baza eksploatacyjna, jeśli nie jest to miejsce siedziby. Oznacza to, że jeśli baza i siedziba są w tym samym miejscu, nie trzeba dwa razy podawać tego samego adresu, lecz wskazać, iż baza i siedziba są położone pod jednym wspólnym adresem. Wszelkie zmiany w tym zakresie powinien też zgłaszać organom udzielającym licencji w terminie do 28 dni od daty ich zajścia.

Jeżeli przewoźnik zamierza zlikwidować zgłoszoną do licencji bazę eksploatacyjną i rozpocząć działalność związaną z pojazdami na terenie innej bazy, powinien zgłosić to nie później niż w ciągu 28 dni od zmiany. Musi dysponować tą bazą, którą ma zgłoszoną. Z drugiej jednak strony przedsiębiorca może posiadać większą liczbę miejsc parkowania, garażowania czy mycia i naprawy pojazdów. Może dysponować wieloma miejscami, w których zatrzymują się jego pojazdy. Jeżeli tylko dysponuje i korzysta z bazy, którą zgłosił organowi udzielającemu licencji lub zezwolenia, nie można mu zarzucić naruszenia zasad, nawet gdy korzysta też z wielu innych miejsc. Może, rzecz jasna, zgłosić organowi wszystkie posiadane bazy, ale nie ma takiego obowiązku.

Czy ITD obchodzi baza

Podczas kontroli ITD w siedzibie przedsiębiorcy inspekcja sprawdza, między innymi, przestrzeganie obowiązków lub warunków przewozu drogowego, czyli także kwestię posiadania bazy i spełniania innych wymogów. Stąd należy uznać, że kontrola ITD w tym zakresie nie stanowi naruszenia prawa lub przekroczenia uprawnień. Ponadto inspektorzy mają obowiązek ustalić miejsce bazy lub baz eksploatacyjnych przewoźników. Każdy przedsiębiorca, w siedzibie którego prowadzona jest kontrola ITD, musi liczyć się z koniecznością wskazania tych miejsc.

Jeżeli inspektorzy stwierdzą, że przewoźnik zmienił miejsce bazy eksploatacyjnej i nie dysponuje już tą, którą zgłosił do licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, oraz że od czasu zmiany upłynęło więcej niż 28 dni, mają prawo nałożyć karę z tego tytułu. Wynosi ona 800 zł. Dodatkowo inspektorzy powiadomią o tym organ, który wydał przewoźnikowi uprawnienia transportowe.

Marcin Radomski, praktyk, specjalizujący się w przepisach transportowych, trener i szkoleniowiec

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39843 )
Array ( [docId] => 39843 )