Nowe stawki podatku od ciężarówek

Autor: Adam Hrycak
Data: 16-10-2015 r.

Właściciele samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 12 ton zapłacą niższy podatek od tych środków transportowych. Jednak w przypadku niektórych autobusów będzie trzeba zapłacić więcej.

Dokładna wysokość podatku zależy od uchwał rad gmin. Najczęściej są podejmowane i ogłaszane pod koniec roku kalendarzowego. Jeśli gmina w swojej uchwale przyjęła już stawki maksymalne na rok 2016 i są one wyższe niż dopuszczalne, będzie musiała je obniżyć.

Nowe stawki dla ciężarówek

Nowe limity podatku dla ciężarówek wyniosą odpowiednio dla dmc:

  • 3,5–5,5 t – zamiast 821,45 zł maksymalna stawka to 811,60 zł,

  • 5,5–9 t – zamiast 1.370,38 zł maksymalna stawka to 1.353,94 zł,

  • 9–12 t – zamiast 1.644,45 zł maksymalna stawka to 1.624,72 zł,

  • 12 t – zamiast 3.138,07 zł maksymalna stawka to 3.100,42 zł.

Stawka maksymalna dla ciągników siodłowych lub balastowych, przystosowanych do ciągnięcia zespołu pojazdów o całkowitej masie 3,5–12 t zostanie obniżona z 1.918,50 zł do 1.895,48 zł. W przypadku większych ciągników, mogących ciągnąć zespół pojazdów ważących łącznie powyżej 12 t, stawka wyniesie maksymalnie 2.425,51 zł lub 3.138,07 zł. W tej sytuacji stawka jest uzależniona od tego, czy dmc zespołu pojazdów jest mniejsza lub większa od 36 ton.

Obecnie bardzo często stawki te są dziś niższe od maksymalnych dopuszczonych przez przepisy. Na przykład w Warszawie od ciężarówek o dmc od 3,5 do 5,5 t stawka wynosi 545 zł, podczas gdy maksymalnie dopuszczalna jej wysokość to 821,45 zł. W Lublinie stawka ta wynosi 684 zł dla pojazdów o klasie emisji spalin niższej niż EURO 4. W Krakowie natomiast bez względu na klasę emisji spalin podatek od ciężarówek o dmc od 3,5 do 5,5 t to 588 zł. Z kolei w Poznaniu dla takich ciężarówek stawka wynosi jedynie 250 zł, ale dotyczy to wyłącznie pojazdów z najwyższą klasą emisji spalin EURO 5 lub EURO 6.

Opłaty w przypadku autobusów

Stawki podatku od autobusów w zasadzie się nie zmienią. Jednak pojazdy te będą inaczej niż dotąd klasyfikowane, co może mieć wpływ na wysokość podatku. Zmieni się próg liczby miejsc kwalifikujących do płacenia wyższej stawki. Niższa stawka będzie dotyczyć autobusów, które mają mniej niż 22 miejsca siedzące (poza miejscem kierowcy). Wyższa stawka obejmie te pojazdy, które mają 22 miejsca (poza miejscem kierowcy) lub więcej. Podwyżka podatku od środków transportowych może zatem dotyczyć właścicieli autobusów, które mają od 22 do 29 miejsc.

Zmiany uzasadniono koniecznością dostosowania podziału klas autobusów do obowiązujących przepisów w zakresie homologacji typu takich pojazdów. W tych przepisach stosuje się podział autobusów na te z liczbą miejsc mniejszą niż 22 (poza miejscem dla kierowcy) i pozostałe z liczbą miejsc równą lub większą niż 22. Obecnie autobusy o liczbie miejsc siedzących (poza miejscem dla kierowcy) mniejszej niż 30 podlegają stawce 1.918,50 zł. Od takich, które mają 30 miejsc i więcej, może być pobrany podatek w wysokości 2.425,51 zł. Ustawodawca uznał, że taki podział jest sztuczny.

Źródło:

obwieszczenie ministra finansów z 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 roku(Monitor Polski z 2015 roku, poz. 735).

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37911 )
Array ( [docId] => 37911 )

Array ( [docId] => 37911 )