Obowiązek przechowywania zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu

Autor: Katarzyna Laskowska-Woś
Data: 12-07-2014 r.

Firma musi przechowywać wykresówki i wydruki z tachografów cyfrowych w chronologicznym porządku oraz czytelnej formie przez co najmniej rok po ich użyciu. Ponadto powinna także trzymać zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu.

Jeżeli dokumenty te są jedyną ewidencją czasu pracy kierowców, wówczas trzeba je przechowywać przez 3 lata od zakończenia roku, którego dotyczą.

Forma ewidencji

Przedsiębiorca jest zobowiązany do należytego zabezpieczania i przechowywania wykresówek, danych cyfrowych i dokumentów potwierdzających fakt nieprowadzenia pojazdu przez cały ten okres oraz do okazywania ich do kontroli upoważnionych organów.

Ewidencję czasu pracy kierowców można prowadzić w jednej z następujących form:

 • wykresówki,

 • wydruki danych z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

 • pliki pobrane z karty kierowcy i tachografu cyfrowego,

 • inne dokumenty potwierdzające czas pracy i rodzaj wykonywanej czynności,

 • rejestry opracowane na podstawie wymienionych dokumentów.

Jeżeli więc w firmie jedyną formę ewidencji czasu pracy stanowią wykresówki i dane cyfrowe, należy je przechowywać przez pełne 3 lata. Jeśli natomiast, oprócz tych dokumentów, firma prowadzi dodatkową ewidencję, wtedy wykresówki i dane przechowuje się przez rok.

Zaświadczenie o działalności

Odrębna kwestia to zaświadczenia o nieprowadzeniu pojazdu, ponieważ obowiązek ich przechowywania w siedzibie przedsiębiorstwa nie wynika z żadnych przepisów. Warto w tym miejscu przytoczyć fragment orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 27 kwietnia 2010 r. (VI SA/Wa 86/10). WSA stwierdził, że: „Skoro przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać wykresówki w celu umożliwienia przeprowadzania sprawnych kontroli przestrzegania norm prawa transportowego, to tym samym należy uznać, że jest zobowiązany do przechowywania stosownych dokumentów, które usprawiedliwiają fakt nieposiadania wykresówki za dany dzień. W przeciwnym wypadku musielibyśmy uznać, że przedsiębiorca, który nie ma wykresówek, nie może usprawiedliwić ich braku niezależnie od przyczyn, a w konsekwencji musi zawsze zapłacić karę za ich brak”.

Tak więc z czystej ostrożności i zapobiegliwości warto przechowywać wraz z wykresówkami lub danymi cyfrowymi również zaświadczenia o działalności, aby móc uzasadnić braki w zapisach tachografów.

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35323 )
Array ( [docId] => 35323 )

Array ( [docId] => 35323 )