Postępowanie upadłościowe firmy spedycyjnej

Data: 22-03-2016 r.

Idealną sytuacją dla przewoźnika jest posiadanie stałych zleceń, bezpośrednio od nadawcy towaru. Niestety, nie zawsze jest to możliwe, dlatego tak cenne są zlecenia przewozu ładunków otrzymywane od spedytorów. Może jednak dojść do sytuacji, w której transport zostanie wykonany, a firma spedycyjna, zamiast zapłacić należne wynagrodzenie, złoży wniosek o upadłość. Czy przewoźnik ma wtedy jakąkolwiek szansę na odzyskanie pieniędzy?

Niestety, przepisy obowiązujące zarówno w Polsce, jak i na terenie Unii Europejskiej nie pozostawiają przewoźnikowi dużego wyboru. Jedyną możliwością przynajmniej częściowego odzyskania należności jest przystąpienie do toczącego się postępowania upadłościowego.

Jeżeli firma spedycyjna zarejestrowana jest w kraju, zastosowanie będą tutaj miały przepisy Prawa upadłościowego. Zgodnie z art. 51 sąd, uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, wydaje w tym zakresie postanowienie, wzywając jednocześnie wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Datę obwieszczenia sprawdzić można za pośrednictwem strony internetowej www.imsig.pl. Ponieważ termin na zgłoszenie liczony jest nie od dnia odbioru wezwania, lecz od dnia zamieszczenia informacji w rejestrze, im szybciej przesyłka z sądu zostanie odebrana, tym lepiej dla przewoźnika.

Sąd skieruje do wierzycieli wezwania po dokonaniu gruntownej analizy dokumentacji zgromadzonej w firmie spedycyjnej. Jeżeli przewoźnik zawarł więc pisemną umowę na dostarczenie ładunku, to z pewnością zostanie wezwany do złożenia zgłoszenia wierzytelności w toczącym się postępowaniu upadłościowym. Należy je sporządzić w dwóch egzemplarzach, z uwzględnieniem wymogów zawartych w art. 240 Prawa upadłościowego. Złożenie takiego pisma w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości firmy spedycyjnej jest nieodpłatne. Przekraczając ów termin, przewoźnik niestety będzie musiał liczyć się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

Sytuacja przedstawia się nieco inaczej, jeżeli firma spedycyjna zarejestrowana jest na terenie innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/200 z 29 maja 2000 r. gwarantuje każdemu wierzycielowi możliwość zgłoszenia swojej wierzytelności w toczącym się postępowaniu upadłościowym na terenie innego państwa członkowskiego. Jedynym krajem członkowskim, którego to nie dotyczy, jest Dania. Akt ten zapewnia wierzycielowi prawo do zgłoszenia jego wierzytelności, jednakże całość postępowania odbywa się według prawa krajowego miejsca rejestracji firmy spedycyjnej. W większości przypadków za złożenie takiego pisma niestety trzeba uiścić opłatę w wysokości średnio 50–100 euro. Co więcej, samo przystąpienie do postępowania nie gwarantuje jeszcze odzyskania należnych pieniędzy. Przewoźnik musi liczyć się z ryzykiem, że w majątku upadłej firmy nie będzie środków na spłatę jego wierzytelności, a dług powiększy się jeszcze o równowartość ww. opłaty.

Małgorzata Skonieczna, prawnik z Kancelarii Radcy Prawnego Cezary Młotek

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38783 )
Array ( [docId] => 38783 )