Propozycje Francji i Włochy w sprawie płacy dla kierowców

Autor: Adam Hrycak
Data: 10-04-2015 r.

Włoscy i francuscy przewoźnicy skierowali do Komisji Europejskiej propozycje ujednolicenia płac dla zawodowych kierowców w całej UE. Przeciwstawiają się w ten sposób dumpingowi cenowemu stosowanemu m.in. przez polskich przewoźników.

Stowarzyszenia przewoźników proponują powołanie Europejskiej Agencji Transportu Drogowego, która miałaby czuwać nad przestrzeganiem nowych przepisów o płacy dla kierowców. Wnioskodawcy sugerują także nadanie kierowcom statusu tzw. bardzo mobilnych pracowników oraz stworzenie europejskiego rejestru przewoźników drogowych. Rejestr ma ułatwić kontrolę stosowania nowych przepisów oraz wysokości składek ubezpieczeniowych odprowadzanych przez przewoźników. Ponadto zmiany przewidują, że składki ubezpieczeniowe kierowcy będzie można opłacić w kraju, w którym wykonuje się przewóz.

Przedstawione propozycje są efektem wprowadzenia niemieckich przepisów o stawce minimalnej. Obecnie KE bada legalność tych rozwiązań. Jeżeli jej decyzja będzie dla Niemiec korzystna, wówczas należy spodziewać się, że podobne rozwiązania zostaną wprowadzone w kolejnych państwach UE, np. w Belgii i Holandii.

Ponadto Francja również chce wprowadzić płacę minimalną, ale tylko dla branży transportowej. Stawka godzinowa ma wynieść 9,61 euro i zostaną objęte nią nie tylko przewozy kabotażowe, lecz także wszystkie przewozy, w przypadku których miejsce dostawy towaru znajduje się na terytorium Francji.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami kabotaż trwający na terenie Francji krócej niż osiem dni nie wymaga zgłoszenia kierowcy jako pracownika delegowanego. Przez ten czas kierowca nie podlega przepisom francuskiego prawa pracy, a więc także przepisom o płacy minimalnej. Jeżeli zmiany wejdą w życie, nie będzie to już obowiązywało. Kierowca będzie uznawany za pracownika delegowanego i w konsekwencji będzie podlegał francuskim przepisom o stawce minimalnej już od pierwszego dnia wykonywania przewozów na terenie Francji.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36903 )
Array ( [docId] => 36903 )

Array ( [docId] => 36903 )