Szkolenie z prawa transportowego przewoźnik potrąci w kosztach

Data: 10-08-2016 r.

Ponieważ działalność transportowa jest regulowana przepisami krajowego i międzynarodowego prawa, ich znajomość jest niezbędnym elementem funkcjonowania zajmujących się nią przedsiębiorstw na rynku. Nakłady związane z udziałem przedsiębiorców w szkoleniach dotyczących obowiązywania oraz zmian tych przepisów wolno im zatem ujmować po stronie kosztów w rachunku podatkowym.

Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na udział w szkoleniach, które służą zdobywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w wykonywaniu działalności gospodarczej mogą stanowić dla niego koszty uzyskania przychodów.

Dotyczy to również uczestnictwa w szkoleniach przewoźników z zakresu prawa transportowego. Wydatki, o których mowa, na ogół nie tylko dają się powiązać ze wspomnianą działalnością oraz z uzyskiwanym z niej przychodami, ale również nie zostały ujęte w negatywnym katalogu tzw. kosztów niepotrącalnych, określonym w przepisach o podatku dochodowym.

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe oraz sądy administracyjne ciężar wykazania, że w konkretnym przypadku istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy poniesionymi wydatkami a osiąganymi przez podatnika przychodami spoczywa na tym podmiocie. Ponadto fiskus zwraca uwagę na konieczność ich należytego udokumentowania, w szczególności dokładnie opisanymi fakturami oraz innymi dowodami potwierdzającymi fakt poniesienia tych wydatków oraz ich związek z działalnością firmy. Powinna z nich jednoznacznie wynikać m.in. tematyka, zakres, a także termin oraz miejsce szkolenia.  

Co istotne, do kosztów podatkowych wolno zaliczyć nie tylko wydatki bezpośrednio związane z odbytym szkoleniem, ale również różnego rodzaju koszty poboczne, dotyczące m.in. kosztów dojazdu (np. bilety PKP, wydatki na paliwo, opłaty autostradowe), noclegu, wyżywienia itp. W tym zakresie ustawodawca wprowadził jednak pewne ograniczenia pod kątem wysokości dopuszczalnego potrącenia. Przepisy stanowią bowiem, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartość diet z tytułu podróży służbowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących – w części przekraczającej wysokość diet przysługujących pracownikom, określoną w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra (art. 23 ust. 1 pkt 52 ustawy o PIT). Tymi odrębnymi przepisami są normy rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 167).

Mariusz Olech prawnik, specjalista ds. prawa gospodarczego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39351 )
Array ( [docId] => 39351 )

Array ( [docId] => 39351 )