Transport drogowy w ramach konwencji TIR

Autor: Stwora Sylwia
Data: 22-10-2012 r.

Wwożenie i wywożenie towaru ciężarówkami z jednego kraju na teren innego wiąże się ze żmudnymi i skomplikowanymi procedurami na przejściach granicznych oraz w urzędach celnych. Stąd warto postarać się o karnet i oznaczenia zgodne z konwencją TIR, gdyż znacznie uproszczą one kontrole celne.

Założenia konwencji TIR

Przewóz realizowany na podstawie konwencji TIR (Transport International Road) podpisanej 14 listopada 1975 roku w Genewie, dotyczy międzynarodowego transportu samochodami ciężarowymi opartego na dokumencie gwarancyjnym nazywanym karnetem TIR. Podpisało ją 48 krajów.

Konwencja TIR zakłada, że pojazdy posiadające karnet TIR są sprawdzane i plombowane w kraju, z którego dostawa jest wywożona, a odplombowanie i kontrola końcowa następuje w miejscu docelowym. Tym sposobem formalności celne mogą zostać zredukowane do minimum pod warunkiem, że pojazd posiada świadectwo zdolności technicznej na przewozy międzynarodowe i porusza się jedynie trasą zaakceptowaną przez władze celne. Ponadto ładunek jest zaplombowany w tzw. przesyłkę celną, czyli pojemnik typu kontener, ułatwiający transport towaru bez konieczności jego przeładunku.

Karnet TIR i oznaczenia samochodu

Podstawowym dokumentem stosowanym w ramach konwencji TIR jest karnet, który traktowany jest jako dokument celny i gwarancyjny. Karnet wystawia IRU (Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego), a przewoźnikowi wydaje za poręczeniem odpowiedniego stowarzyszenia państwa-strony w konwencji. W Polsce karnet TIR uzyskasz od Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, który wydaje go w formie 4, 6, 14 i 20 woletów.

Jeśli transport odbywa się przez jeden urząd celny wyjściowy, jedną granicę oraz jeden urząd celny docelowy stosuje się pierwszy z karnetów. Wraz ze wzrostem liczby danych granic, przejść i urzędów wymagane są kolejne pary woletów.

Ponadto pojazd, w którym transportuje się towar pod osłoną karnetu TIR musi posiadać niebieską tabliczkę z białym napisem TIR.

Przed wjazdem na teren państwa-strony konwencji przewoźnik posiadający karnet TIR jest zobowiązany do zgłoszenia ładunku docelowym władzom celnym.


Zobacz także:

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32278 )
Array ( [docId] => 32278 )

Array ( [docId] => 32278 )