Umowa z samozatrudnionym kierowcą

Data: 17-06-2013 r.

Właściciel firmy transportowej nie ma obowiązku zawierać umowy z samozatrudnionym kierowcą. Jednak jest to wskazane, aby współpraca nie miała znamion zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co jest niekorzystne dla firmy.

Firma transportowa nie musi zawierać umowy z samozatrudnionym kierowcą, który będzie świadczył usługi prowadzenia pojazdów. Umowa sporządzona na piśmie jest jednak wskazana, dlatego że w razie braku spisanego porozumienia fiskus i ZUS mogą zakwalifikować ten rodzaj współpracy jako umowę o pracę, co negatywnie odbije się na firmie. Umowa (lub współpraca) z samozatrudnionym kierowcą jest traktowana jako umowa o pracę, jeśli łącznie spełnione są 3 warunki:

  • odpowiedzialność wobec klientów firmy transportowej ponosi firma, a nie samozatrudniony kierowca;

  • kierowca wykonuje swoje czynności pod kierownictwem kogoś z firmy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez tę firmę;

  • kierowca nie ponosi ryzyka gospodarczego swojej działalności.

Sporządzenie umowy, w której zostanie określone, że odpowiedzialność z tytułu prowadzenia działalności ponosi także kierowca oznacza, że przedsiębiorstwo nie kieruje pracą kierowcy, lecz kontroluje jej efekty, a także przerzuca ryzyko gospodarcze (np. zapłatę za fakturę VAT pod warunkiem rozliczenia się kontrahenta z firmą) na kierowcę.

Zapisy Kodeksu cywilnego uniemożliwiają skuteczne wyłączenie odpowiedzialności firmy przewozowej wobec jej klientów, dlatego samozatrudniony kierowca może jedynie odpowiadać obok, a nie zamiast firmy, z którą ma umowę. Jeżeli chodzi o kontrolowanie czynności przez firmę, to by uniknąć wątpliwości co do charakteru zatrudnienia, przedsiębiorstwo powinno jedynie wskazać miejsce i czas załadunku oraz miejsce i czas dostawy. O sposobie dostawy, trasie, grafiku itd. decyduje już samozatrudniony.

Przerzucenie ryzyka gospodarczego na samozatrudnionego powinno polegać na tym, że nienależyte wykonanie przez niego zlecenia transportowego na równi z przedsiębiorcą ogranicza jego uprawnienia do otrzymania wynagrodzenia.


Dariusz Lotz
,adwokat, partner w Spółce Adwokatów Lotz i Partnerzy sp. p. we Wrocławiu
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32291 )
Array ( [docId] => 32291 )

Array ( [docId] => 32291 )