Utrata prawa jazdy za złamanie przepisów w innym kraju UE

Autor: Adam Hrycak
Data: 25-05-2015 r.

Policja innego unijnego państwa może nie uznać prawa jazdy ważnego w kraju pochodzenia kierowcy, jeżeli złamie tam przepisy. Taki wniosek wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

TSUE orzekł, że inne państwo członkowskie może odmówić kierowcy uprawnienia do kierowania pojazdem na swoim terenie, jeśli popełnił on tam wykroczenie drogowe powodujące niezdolność do kierowania.

Utrata prawa jazdy

Sprawa dotyczyła kierowcy z Austrii zatrzymanego w Niemczech. Przeprowadzona kontrola wykazała, że kierowca prowadził pod wpływem środków odurzających. W konsekwencji niemiecka policja uznała, że kierowca jest niezdolny do prowadzenia pojazdów. Tym samym kierowca został pozbawiony uprawnień do kierowania pojazdem na terenie Niemiec na podstawie swojego austriackiego prawa jazdy.

Niemieckie władze poinformowały kierowcę, że może odzyskać uprawnienia do kierowania w Niemczech dopiero wtedy, gdy okaże opinię lekarską potwierdzającą, że przez rok nie brał środków odurzających. Jednocześnie na terytorium Austrii kierowca nadal posiadał uprawnienia do kierowania pojazdami.

Kierowca wniósł skargę do niemieckiego sądu administracyjnego. Wskazał, że tylko organy austriackie mogą stwierdzić, czy jest nadal zdolny do kierowania pojazdami. W tej sytuacji niemiecki sąd zapytał TSUE, czy wynikający z dyrektywy nr 2006/126 w sprawie praw jazdy obowiązek wzajemnego uznawania praw jazdy stoi na przeszkodzie zaskarżonej decyzji.

Można ukarać kierowcę

Trybunał uznał, że decyzja niemieckich władz nie jest sprzeczna z powołaną dyrektywą. Wprawdzie z jej przepisów wynika, że jedynie państwo członkowskie miejsca zamieszkania kierowcy może przyjąć środki ograniczające, zawieszające, cofające lub unieważniające prawo jazdy. Jednak dyrektywa upoważnia każde państwo UE do zastosowania odpowiednich środków prawnych, jeśli zostaną naruszone przepisy na jego terytorium. Zasięg tych środków musi być ograniczony do terytorium tego państwa, a skutki − do odmowy uznania ważności prawa jazdy na tym terenie.

Wyrok Trybunału będzie miał zastosowanie również do polskich kierowców, którzy na terenie innych krajów UE zostaną pozbawieni uprawnień do kierowania pojazdami.

Źródło:

wyrok w sprawie Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 kwietnia 2015 r., C-26/13.

Adam Hrycak, prawnik, specjalista z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37198 )
Array ( [docId] => 37198 )

Array ( [docId] => 37198 )