Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu a kontrola w firmie

Data: 20-02-2015 r.

Przewoźnicy często argumentują, że przepisy nie nakładają na nich wprost obowiązku przechowywania zaświadczeń o nieprowadzeniu pojazdu, tylko archiwizowanie wykresówek i wydruków z tachografu. Jednak zarówno organy kontrolne, jak i sądy administracyjne uważają inaczej.

Przedsiębiorca jest obowiązany wystawić zatrudnionemu u niego kierowcy zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu, gdy kierowca:

 
  • przebywał na zwolnieniu lekarskim od pracy z powodu choroby,

  • był na urlopie wypoczynkowym,

  • miał czas wolny od pracy,

  • prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia nr 561/2006 lub Umowy AETR,

  • wykonywał inną pracę niż prowadzenie pojazdu,

  • pozostawał w gotowości.

Zaświadczenie należy wystawić na przeznaczonym do tego formularzu i wręczyć je kierowcy przed rozpoczęciem przewozu. Kierowca musi je podpisać. To samo dotyczy również kierowcy niezatrudnionego przez przedsiębiorcę, lecz wykonującego osobiście przewozy na jego rzecz oraz przedsiębiorcy, który sam jeździ ciężarówkami. Przewoźnik ma obowiązek przechowywać wykresówki, wydruki z tachografu, dane cyfrowe oraz dokumenty uzasadniające ich brak przez co najmniej rok.

Zapamiętaj!

Jeżeli wykresówki lub dane cyfrowe są jedynymi dokumentami ewidencjonującymi czas pracy kierowców, wtedy należy przechowywać je przez 3 lata. Zweryfikują to podczas kontroli w siedzibie przedsiębiorcy Państwowa Inspekcja Pracy lub Inspekcja Transportu Drogowego.

Jakub Wolański, doradca do spraw transportu

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36605 )
Array ( [docId] => 36605 )