Zawieranie korzystnej umowy z warsztatem samochodowym

Data: 31-08-2013 r.

Umowa, którą podpisujemy z warsztatem samochodowym, to kluczowy dokument. Dzięki odpowiednio sformułowanym zapisom możemy ustrzec się przykrych niespodzianek. A jeżeli się zdarzą, to będziemy mogli dochodzić odszkodowania.Pozyskanie pojazdu do floty jest długofalową inwestycją w działalność firmy. Im dłużej auto jest sprawne, podnosząc mobilność, konkurencyjność oraz atrakcyjność przedsiębiorstwa na rynku, tym szybciej inwestycja zwraca się, a potem zaczyna przynosić większy zysk.

A gdy samochód się popsuje chcemy, aby usługa serwisowa, którą zlecimy, była wykonana sumiennie i uczciwie, przez odpowiednio wyposażony punkt diagnostyczny i wysoko wykwalifikowanych mechaników. Najprostszym sposobem jest zawarcie z wybranym warsztatem samochodowym korzystnej, szczegółowej umowy.

Jaką umowę podpisać

Oddając swój samochód do naprawy lub przeglądu można domagać się od mechanika zawarcia pisemnej umowy o dzieło. Przez jej podpisanie serwis zobowiązuje się do wykonania oznaczonych prac konserwacyjno-naprawczych, a zamawiający do jednokrotnej zapłaty wynagrodzenia.

Natomiast umowy pełnej obsługi serwisowej najczęściej przyjmują formę umowy o świadczenie usług, na mocy której warsztat zobowiązuje się do ciągłego świadczenia wszelkich niezbędnych do utrzymania floty klienta we właściwym stanie technicznym usług w zamian za okresowe wynagrodzenie w stałej wysokości.

Jak sprawdzić rzetelność dostawców usług

Usługi kompleksowej obsługi serwisowej aut oferowane są przez producentów pojazdów, dealerów samochodowych i dostawców niezależnych, czyli autoryzowane i nieautoryzowane serwisy. Kupując nowy lub używany samochód, często jesteśmy namawiani przez sprzedawców do równoczesnego zawarcia z nimi umowy serwisowej. Indywidualne serwisowe zabezpieczenie samochodu lub włączenie kolejnego pojazdu od momentu jego zakupu do dotychczas obsługiwanych przesz stację obiektów może być dobrym pomysłem. Jednak z reguły zakres usług oferowanych przez warsztat będzie pokrywać się z istniejącą gwarancją producenta, wliczoną przecież w pierwotną cenę auta.

Warto jednak sprawdzić, czy okres gwarancyjny nie minął lub samochód nie uzyskał odpowiednio wysokiego przebiegu oraz porównać, czy preferowany przez nas wachlarz usług odpowiada świadczeniom gwarancyjnym. Jeśli nie, można w treści zlecenia zawrzeć tylko te czynności, które nie zostały uznane za tzw. naprawy gwarancyjne.

Jak wybrać dobry warsztat

Mechanik nie powinien podejmować się wykonania zlecenia, jeżeli w momencie przyjęcia auta do warsztatu:

 • nie stwierdził żadnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu określonych mechanizmów lub podzespołów,
 • nie dysponuje odpowiednimi urządzeniami lub
 • zwyczajnie nie potrafi pomóc.

W momencie oddania auta do naprawy warto domagać się spisania i wydania kopii protokołu obrazującego stan przekazywanego pojazdu, który należy uzupełnić w momencie odbioru sprawnego samochodu.

Co powinna zawierać korzystna umowa z warsztatem samochodowym


Oddając pojazd do naprawy, można swobodnie skonstruować umowę z wykonawcą. Najlepiej zawrzeć w niej wszystkie ważne uregulowania obejmujące:

 • szczegółową specyfikację przedmiotu zlecenia,
 • zasady ponoszenia odpowiedzialności przez serwisanta,
 • podstawowe zapisy mówiące o dopuszczalnych sposobach wypowiedzenia zlecenia czy preferowanych formach rozwiązywania sporów wynikłych w trakcie jego realizacji.

Warunki umowy powinny jasno określać, które naprawy są wykonywane obowiązkowo jako usługi podstawowe:

 • naprawy bieżące i powypadkowe,
 • regulacja mechanizmów samochodowych,
 • serwis ogumienia oraz instalacji i urządzeń elektronicznych pojazdów,
 • przeglądy okresowe wykonywane zgodnie z zakresem i częstotliwością wynikającą z książki serwisowej,
 • wymiana wadliwych lub zniszczonych części,

a które należą do tzw. usług dodatkowych:

 • wymiana oleju i filtrów,
 • konserwacja systemu klimatyzacji i zamków,
 • diagnostyka silnika i doradztwo techniczne.

Usługi dodatkowe powinny być każdorazowo uzgadniane z zamawiającym i wykonywane dopiero po uzyskaniu jego pisemnej zgody lub zlecenia podpisanego przez osobę upoważnioną.

W umowie o świadczenie kompleksowych usług serwisowych powinny się znaleźć również klauzule o odpowiedzialności materialnej wykonawcy za szkody spowodowane w pojazdach oraz za szkody spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy wyrządzone osobom trzecim.

Możliwe jest również spisanie ramowej umowy na usługi serwisowe. Polega to na tym, że z warsztatem spisuje się umowę, w której określa się jej podstawę i niezmienne parametry, jak np. wynagrodzenie za roboczogodzinę, rabat na stosowane przy naprawie części, maksymalny czas reakcji na zgłoszoną awarię pojazdu, zaś ostateczna cena usługi i ewentualnie inne szczegółowe warunki są ustalane, gdy już dojdzie do awarii (a zatem brak płatności ryczałtowych) na podstawie szczegółowego pisemnego zlecenia naprawy.

Dariusz Lotz, adwokat, partner w Spółce Adwokatów Lotz i Partnerzy Sp. p. we WrocławiuZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Obsługa tachografu

pobierz

Dokumentacja kadrowa kierowcy

pobierz

Zaświadczenie o nieprowadzeniu pojazdu

pobierz

Niemiecka płaca minimalna

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32321 )
Array ( [docId] => 32321 )

Array ( [docId] => 32321 )