Większa ilość informacji w sprawozdaniu z udzielonych zamówień

Zamawiający po zmianach ustawy Prawo zamówień publicznych będzie miał obowiązek umieścić w sprawozdaniu z udzielonych zamówień dodatkowe informacje dotyczące dokonanych przez siebie zakupów. Dotyczyć to będzie także tych do których nie stosował przepisów ustawy, np. o wartości poniżej 14.000 euro. Aby te zmiany zaczęły obowiązywać trzeba poczekać na uchwalenie stosownego rozporządzenia.

Do dotychczasowych informacji, które zamawiający ma obowiązek zawrzeć w sprawozdaniu z udzielonych zamówień takich jak:

  • rodzaj zamawiającego,
  • kraj pochodzenia wybranego wykonawcy,
  • wartość udzielonych zamówień,
  • rodzaj zamówień i tryb ich udzielania oraz podstawa prawna zastosowania,
  • sposób wykonania zamówień – jeżeli ich wartość jest równa lub przekracza 20.000.000 euro dla robót budowlanych albo 10.000.000 euro dla dostaw lub usług

dodano nowe.

 

Zamawiający, po zmianach ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie miał obowiązek wskazać w sprawozdaniu dodatkowo informację o liczbie i łącznej wartości zamówień, do których nie stosował przepisów ustawy Pzp, zgodnie z następującymi jej przepisami:

  • art. 4 pkt 1–3 - zamówień m.in. Narodowego Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, udzielanych na podstawie umów międzynarodowych bądź których przedmiotem są np. nabycie własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu czy usługi finansowe związane z emisją, sprzedażą, kupnem lub transferem papierów wartościowych,
  • art. 4 pkt 6, 7 - zamówień m.in. na usługi przyznawania dotacji ze środków publicznych, jeśli dotacje są przyznawane na podstawie ustaw,
  • art. 4 pkt 10–13  - m.in. zamówień, których głównym celem jest np. eksploatacja publicznej sieci telekomunikacyjnej, nabywania dostaw, usług lub robót budowlanych od centralnego zamawiającego, koncesji na roboty budowlane oraz koncesji na usługi oraz zamówień udzielanych przez instytucje gospodarki budżetowej po spełnieniu określonych warunków wymienionych w ustawie Pzp,

art. 136–138 - określonych w tych przepisach zamówień sektorowych,

 

oraz o łącznej wartości zamówień, których wartość nie przekroczyła progu 14.000 euro.

 

Na chwilę obecną brak jest projektu nowego rozporządzenia w sprawie sprawozdania z udzielonych zamówień publicznych, które uwzględniałoby powyższe zmiany. Ustawa o zmianie ustawy Pzp wskazuje, że dotychczasowy akt prawny regulujący powyższe kwestie zachowuje swoją moc do czasu uchwalenia nowych przepisów – jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od daty wejście w życie nowelizacji. A zatem prawdopodobnie sprawozdanie z zamówień udzielonych w 2012 r. zamawiający sporządzą według dotychczasowych przepisów regulujących te zagadnienia.

 

 

Justyna Rek-Pawłowska

prawnik, redaktor, specjalista ds. prawnych w dziale prawnym dużej firmy wykonawczej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32358 )
Array ( [docId] => 32358 )