Czy można ogłosić przetarg na stworzenie utworu

Autor: Szczurek Piotr
Data: 19-06-2012 r.

Na pierwszy rzut oka wydaje się, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zamawiający, podlegający ustawie - Prawo zamówień publicznych ogłosił przetarg na stworzenie utworu. Czy oby na pewno tak jest?

Artykuł 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, określający katalog wyłączeń jej stosowania, nie wskazuje nigdzie, że twórczość artystyczna nie podlega zamówieniom publicznym.

Z drugiej jednak strony pamiętając, iż utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w dowolnej postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, można nabrać pewnych wątpliwości. Przedmiotem ustawy - Prawo zamówień publicznych są przecież roboty budowlane, dostawy i usługi. Jednakże przez dostawę należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr. Tym samym przeniesienie praw autorskich majątkowych do utworu mieści się w pojęciu dostawy.

Jak wynika z ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający ma obowiązek dokładnie opisać przedmiot zamówienia. Niewątpliwie jednak zgodne z tym aktem opisanie utworu w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w większości przypadków jest niemożliwe, gdyż musi odwoływać się w mniejszym lub większym stopniu do elementów opinii subiektywnej oceny. Wiąże się to z nieprzejrzystością procesu udzielania zamówienia jednemu ze składających oferty wykonawców i bez wątpienia stanowić musi impuls do składania przez pozostałych wykonawców licznych odwołań.

 

Z drugiej strony bardzo szczegółowe opisanie przedmiotu zamówienia, zmierzające do wyłączenia stosowania kryteriów o charakterze ocennym, teoretycznie mogłoby doprowadzić do pozbawienia przedmiotu zamówienia charakteru utworu, gdyż jego opis stanowiłby w zasadzie dokładną instrukcję odtworzenia konkretnego produktu.

Ustawodawca wyszedł jednak naprzeciw powyższym trudnościom. Z jednej strony wskazane zostało, iż za ofertę najkorzystniejszą w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący należy rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.

Z drugiej zaś strony, w celu uniknięcia trudności związanych z oceną ofert w innych trybach postępowania, umożliwił zamawiającemu udzielenie zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32386 )
Array ( [docId] => 32386 )