Czy usługę transportu kupowanej maszyny należy wliczyć w wartość szacunkową dostawy?

Data: 13-08-2017 r.

Pytanie:

Zamawiający zamierza zakupić poza granicami kraju używane urządzenie pomiarowe. Transport urządzenia do miejsca przeznaczenia będzie organizował we własnym zakresie. Czy w takiej sytuacji do oszacowania wartości zamówienia należy doliczyć koszt transportu?

Odpowiedź:

Nie ma potrzeby doliczać do wartości szacunkowej zamówienia urządzenia pomiarowego kosztów jego transportu.

Zgodnie z definicjami, znajdującymi się w art. 2 pkt 2 i pkt 10 ustawy Pzp ilekroć w ustawie mówi się o:

  • dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub instalację,
  • usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy.

Zamówienie dotyczące zakupu urządzenia pomiarowego jest dostawą i wykonawcą tego zamówienia będzie firma, od którego zamawiający kupi urządzenie. Zamówienie dotyczące transportu urządzenia jest usługą i wykona je firma, od której zamawiający kupi usługę transportową ww. urządzenia.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku od towarów i usług ustalone przez zamawiającego z należytą starannością. Skoro każdy z tych przedmiotów stanowi inny rodzaj zamówienia i będzie nabywany u innego wykonawcy, to ich wartości należy szacować odrębnie.

Mariola Kubicka audytor wewnętrzny w instytucji zamawiającej należącej do sektora publicznego, specjalista w dziedzinie zamówień publicznych z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, prowadzący w tym okresie m.in. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, kontrole i audyty w jednostkach nadzorowanych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40687 )
Array ( [docId] => 40687 )