Najpierw trzeba wezwać do wyjaśnienia kwestii rażąco niskiej ceny oferty, a potem żądać uzupełnienia dokumentów

Autor: Marta Mikulska-Nawacka
Data: 20-04-2016 r.

W pierwszej kolejności należy wezwać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny, a następnie do uzupełnienia dokumentów. Wynika to z treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, który nakazuje wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentu za wyjątkiem sytuacji, gdy nawet pomimo uzupełnienia dokumentów oferta i tak podlegałaby odrzuceniu bądź konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W praktyce jednak, w celu zaoszczędzenia czasu i przyśpieszenia postępowania obie procedury stosuje się często jednocześnie i takie działanie można uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy Pzp „Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość cen (…)”. Zapis ten nie wskazuje, że zamawiający nie ma obowiązku badać pod kątem wystąpienia rażąco niskiej ceny ofert, które podlegają odrzuceniu z innych powodów. Jednak biorąc pod uwagę cel przepisu, nie trzeba wzywać do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny wykonawcy, który i tak nie będzie oceniany.

Stosownie do znowelizowanych przepisów ustawy Pzp zamawiający będzie miał obowiązek badać cenę oferty, także wówczas gdy cena, koszt lub ich istotne części składowe będą wydawały się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Marta Mikulska-Nawacka, autorka porad i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych, doświadczona w zakresie stosowania ustawy Pzp przez jednostki zamawiające

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39029 )
Array ( [docId] => 39029 )