Co gdy najniższa oferta przewyższa kwotę przeznaczoną na zadanie

Autor: Szczurek Piotr
Data: 06-06-2012 r.

Zamawiający, planując przeprowadzenie przetargu, musi zawczasu wyliczyć, jaką kwotę zmuszony będzie przeznaczyć na realizację zadania. Pamiętać trzeba, że szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia umieszczana jest na formularzu ogłoszenia o wszczęciu postępowania przekraczającego progi kwot unijnych, a także ma znaczenie dla ustalenia wysokości wadium, które nie może przekraczać 3% jej wysokości.

W praktyce niektórzy zamawiający, planujący ogłosić przetarg, zwracają się uprzednio w celu przeprowadzenia badania rynku do kilku wybranych wykonawców z prośbą o podanie szacunkowej ceny wykonania określonego przedmiotu zamówienia i na podstawie udzielonych odpowiedzi wyliczają kwotę, jaką powinni dysponować.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Ma to na celu zapobieżenie ewentualnym nieprawidłowościom przy wyborze oferty. Co jednak w sytuacji, gdy po ujawnieniu ofert okaże się, iż podane przez wykonawców ceny przewyższają kwotę, jaką zamawiający dysponuje na wykonanie zadania? W myśl art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnia postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Unieważnienie postępowania nie jest jednak korzystne dla zamawiającego. Wiąże się przecież bowiem z koniecznością ogłoszenia nowego postępowania, a co za tym idzie odsunięciem w czasie finalizacji realizacji zadania publicznego. Z tego też powodu ustawodawca w tym samym artykule umożliwił zamawiającemu skorzystanie z innego rozwiązania. Postępowanie nie podlega unieważnieniu jeśli zamawiający może zwiększyć kwotę jaką przeznaczył na realizację zadania do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Tym samym zamawiający, który dysponuje dodatkowymi środkami finansowymi, które może uchronić się od konieczności unieważnienia postępowania i dokonać wyboru najkorzystniejszej spośród złożonych ofert.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32395 )
Array ( [docId] => 32395 )