Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia

Autor: Szczurek Piotr
Data: 06-06-2012 r.

Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, której cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przyjmuje się, iż za cenę rażąco niską należy uznać cenę niewiarygodną w stosunku do średnich cen rynkowych.

Wydawać by się mogło, iż z punktu widzenia interesu zamawiającego cena rażąco niska stanowi wyjątkową okazję zlecenia realizacji zamówienia przy jednoczesnej minimalizacji jego kosztów. Trudno zatem w pierwszej chwili zrozumieć intencję ustawodawcy, który w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych nakazuje zamawiającemu odrzucić ofertę, której cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tym bardziej, że ustawa nie precyzuje tego pojęcia.

Przyjmuje się, iż za cenę rażąco niską należy uznać cenę niewiarygodną w stosunku do średnich cen rynkowych. Odrzucenie takiej oferty nie może jednak nastąpić „automatycznie”. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości kilkukrotnie podkreślone zostało, iż określenie, czy cena faktycznie jest rażąco niska, wymaga uprzedniego zażądania wyjaśnień od wykonawcy, który złożył daną ofertę.

Obowiązek taki nakłada na zamawiającego również ustawa - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się on do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a następnie oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy czy też wpływ pomocy publicznej.

Dopiero nie złożenie wyjaśnień przez wykonawcę, lub też złożenie wyjaśnień nieprzekonujących, pozwala na odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Nie wolno zatem formułować ogólnych kryteriów, w tym kryteriów arytmetycznych, według których oferta, zawierająca cenę o określony procent niższą niż oferta druga w kolejności, podlegałaby natychmiastowemu odrzuceniu.

Przepisy dotyczące odrzucenia ofert zawierających cenę rażąco niską mają na celu uniemożliwienie wykonawcy, składającemu podobną ofertę, realizację zamówienia poniżej kosztów w celu wyeliminowania konkurencji.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32394 )
Array ( [docId] => 32394 )

Array ( [docId] => 32394 )