Rażąco niska cena w stosunku do przedmiotu zamówienia

Autor: Szczurek Piotr
Data: 06-06-2012 r.

Zamawiający ma obowiązek odrzucić ofertę, której cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Przyjmuje się, iż za cenę rażąco niską należy uznać cenę niewiarygodną w stosunku do średnich cen rynkowych.

Wydawać by się mogło, iż z punktu widzenia interesu zamawiającego cena rażąco niska stanowi wyjątkową okazję zlecenia realizacji zamówienia przy jednoczesnej minimalizacji jego kosztów. Trudno zatem w pierwszej chwili zrozumieć intencję ustawodawcy, który w art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych nakazuje zamawiającemu odrzucić ofertę, której cena jest rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia, tym bardziej, że ustawa nie precyzuje tego pojęcia.

Przyjmuje się, iż za cenę rażąco niską należy uznać cenę niewiarygodną w stosunku do średnich cen rynkowych. Odrzucenie takiej oferty nie może jednak nastąpić „automatycznie”. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości kilkukrotnie podkreślone zostało, iż określenie, czy cena faktycznie jest rażąco niska, wymaga uprzedniego zażądania wyjaśnień od wykonawcy, który złożył daną ofertę.

Obowiązek taki nakłada na zamawiającego również ustawa - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którą w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się on do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, a następnie oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla wykonawcy, oryginalność projektu wykonawcy czy też wpływ pomocy publicznej.

 

Dopiero nie złożenie wyjaśnień przez wykonawcę, lub też złożenie wyjaśnień nieprzekonujących, pozwala na odrzucenie oferty z powodu rażąco niskiej ceny. Nie wolno zatem formułować ogólnych kryteriów, w tym kryteriów arytmetycznych, według których oferta, zawierająca cenę o określony procent niższą niż oferta druga w kolejności, podlegałaby natychmiastowemu odrzuceniu.

Przepisy dotyczące odrzucenia ofert zawierających cenę rażąco niską mają na celu uniemożliwienie wykonawcy, składającemu podobną ofertę, realizację zamówienia poniżej kosztów w celu wyeliminowania konkurencji.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32394 )
Array ( [docId] => 32394 )