Uwaga na zarzut podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp

Autor: Marta Mikulska-Nawacka
Data: 15-01-2016 r.

Jeżeli zamawiający (jednostki zamawiającego) nie posiadają samodzielności finansowej, wskazanej w art. 32 ust. 5 ustawy Pzp, to wówczas wszelkie zamówienia tożsame czasowo, przedmiotowo i podmiotowo należy sumować łącznie.

Jeżeli przedmiotem zamówienia są np. usługi przesyłu oraz dostawy energii, to ważne jest rzetelne rozeznanie rynku. Może się bowiem zdarzyć, że w rejonach, gdzie znajdują się dana jednostka nie będzie możliwości, aby teoretycznie ten sam wykonawca kompleksowo zapewnił usługi przesyłu jak i dystrybucji energii. Dlatego też należałoby rozważyć czy zamawiającemu zależy na kompleksowej obsłudze, czy też osobno można mieć  świadczoną usługę przesyłową i osobno dostawę energii.

Osobne zamówienia

 

Co do zasady jeżeli świadczenie (przesył + dostawa lub sam przesył lub sama dostawa  - w zależności od decyzji zamawiającego) jest możliwe do zrealizowania przez potencjalnie tego samego wykonawcę, wówczas należy traktować wszystkie takie zamówienia jako tożsame i należy je sumować. Natomiast gdyby okazało się, że świadczenie nie jest możliwe przez potencjalnie tego samego wykonawcę, to takie zamówienia traktuje się jako osobne i np. jako osobne zamówienia zamówienie dla jednego województwa (lub miasta) i osobno dla drugiego.

Bezpieczna procedura

Podkreślić należy, że w sytuacji, gdy zamawiający miałby problem z rzetelnym ustaleniem tożsamości podmiotowej przedmiotowego zamówienia biorąc pod uwagę lokalizację swoich jednostek, to zawsze bezpieczniej będzie przeprowadzić procedurę traktując zamówienie jako tożsame i łącznie oszacować jego wartość a następnie udzielić zamówienia w częściach lub z możliwością składania ofert częściowych. Takie podejście uchroni zamawiającego przed ewentualnym zarzutem podziału zamówienia na części w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp, w sytuacji, gdy nie będzie on mógł rzetelnie udowodnić, że dany wykonawca może lub nie zrealizować takie samo zamówienie.

Marta Mikulska-Nawacka

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38411 )
Array ( [docId] => 38411 )