Ułatwienia dla zamawiających, którzy kupują na giełdach towarowych

Data: 03-11-2013 r.

Zamawiający dokonujący zamówień na giełdzie towarowej nie musi już zawierać umowy w formie pisemnej i żądać od wykonawcy oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Wszystko za sprawą ustawy z 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, która w art. 8 nowelizuje przepisy Prawa zamówień publicznych (Dz.U. poz. 984).

W art. 67 ustawy Prawo zamówień publicznych dodano ust. 5, który zwalnia zamawiających z obowiązku stosowania przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki na giełdzie towarowej:

  • art. 27 ustawy Pzp dotyczącego m.in. obowiązku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji w postępowaniu drogą pisemną, e-mailową bądź faksową,
  • art. 68 ust. 2 ustawy Pzp, który z kolei mówi o konieczności przekazania przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków najpóźniej z chwilą zawarcia umowy,
  • art. 139 ustawy Pzp stanowiącego o pisemnej formie umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ponadto nowelizacja stanowi, że zamawiający prowadzący działalność wymienioną w art. 132 ust. 1 pkt 1 i 3 nie stosują ustawy Pzp do udzielania zamówień sektorowych także na dostawy paliw gazowych oprócz energii elektrycznej i ciepła. Chodzi o podmioty, których działalność polega na:

  • poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu gazu ziemnego, ropy naftowej oraz jej naturalnych pochodnych, węgla brunatnego, węgla kamiennego i innych paliw stałych,
  • tworzeniu sieci przeznaczonych do świadczenia publicznych usług związanych z produkcją, przesyłaniu lub dystrybucji energii elektrycznej, gazu lub ciepła lub dostarczaniu energii elektrycznej, gazu albo ciepła do takich sieci lub kierowania takimi sieciami.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32419 )
Array ( [docId] => 32419 )

Array ( [docId] => 32419 )