Umowy zawarte z Pocztą Polską przed 1 stycznia 2013 roku są ważne

Data: 05-02-2013 r.

W związku ze zmianami w przepisach Prawo pocztowe, zamawiający nie musi wypowiadać dotychczasowych umów np. z Pocztą Polską. Dopiero po zakończeniu umowy na usługi pocztowe należy ogłosić nowy przetarg.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. weszła w życie ustawa z 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe uchylając ustawę Prawo pocztowe z 12 czerwca 2003 r. Nowelizacja ma na celu implementację przepisów dyrektywy 2008/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 20 lutego 2008 r. tzw. „III dyrektywę”. Trzecia dyrektywa kończy, rozpoczęty w 1997 r. w krajach członkowskich UE, proces stopniowej liberalizacji rynku usług pocztowych i określa zasady funkcjonowania rynku pocztowego po jego pełnym otwarciu na konkurencję. Chodzi o zniesienie obszaru usług, jakie mogły być do tej pory zastrzeżone dla operatora/ów świadczącego usługi powszechne w ramach ustanowionego przez państwo monopolu.

Nie tylko Poczta Polska może doręczać przesyłki do 50 g

Nowelizacja przynosi szereg ważnych zmian na rynku usług pocztowych, m.in. likwidację obszaru zastrzeżonego i usług zastrzeżonych dla Poczty Polskiej, w szczególności monopolu na doręczanie przesyłek o wadze nieprzekraczającej 50 g. Niemniej jednak nie oznacza to automatycznego obowiązku rezygnacji z usług świadczonych przez Pocztę Polską na podstawie umów już zawartych.

Nowe przepisy nie kończą dotychczasowych kontraktów o zamówienie publiczne

Aby rozwiązać umowę z dotychczasowym wykonawcą trzeba mieć podstawę do dokonania takiej czynności, zawartą w pierwotnej umowie. Nie ma absolutnie obowiązku kończenia dotychczasowych kontraktów o zamówienie publiczne. Przeciwne takiemu rozwiązaniu są obowiązki zamawiającego wynikające chociażby z ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z nią wydatki publiczne powinny być dokonywane m.in. w sposób celowy i oszczędny. Rozwiązywanie umów z dotychczasowym wykonawcą przy każdorazowej zmianie w obowiązujących przepisach stanowiłoby zaprzeczenie tych zasad.

Autor: Agata Smerd, wieloletni praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, ekspert przy Ministerstwie Gospodarki oraz członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32427 )
Array ( [docId] => 32427 )

Array ( [docId] => 32427 )