Zmniejszenie ryczałtu na podstawie kosztorysu ofertowego

Data: 12-02-2013 r.

W postępowaniu o zamówienie publiczne zamawiający nie jest uprawniony do pomniejszenia wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy posiłkując się kosztorysem ofertowym. Jest to bowiem sprzeczne z ideą tego rodzaju wynagrodzenia. Dokument ten nie stanowi bowiem podstawy do obliczenia ryczałtu, ma on jedynie pomóc w określeniu wysokości prac dodatkowych.

Istotą wynagrodzenia ryczałtowego jest to, iż nie zmienia się jego wysokość w trakcie realizowania umowy. Wynika to wprost z art. 632 Kodeksu cywilnego. A zatem wykonawca  zobowiązany jest do wykonania prac za jedną stałą, z góry określoną kwotę. Kwota ta jest wskazana w umowie o zamówienie publiczne. Zamawiający natomiast nie ma prawa zapłacić wykonawcy mniejszego wynagrodzenia, niż to, które wynika z postanowień umownych.

 

Należy pamiętać o tym, na podstawie jakich dokumentów dokonana jest ocena ofert. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego podstawowymi dokumentami, na podstawie których określany jest zakres i rodzaj prac zleconych do realizacji przez wykonawcę oraz wycena są:

 • projekt budowlany i wykonawczy oraz
 • specyfikacje techniczne wykonania,
 • odbioru robót.

Jak widać nieuwzględniony został tutaj przedmiar robót. Ma on bowiem jedynie charakter pomocniczy. Nie uwzględnienie prac w przedmiarze robót nie rodzi zatem za sobą ujemnych skutków. Uznaje się bowiem, że jeżeli zakres prac wynika z projektu, to muszą być one mają być zrealizowane, ponieważ są przedmiotem zamówienia publicznego.

 

Zamawiający ma prawo zażądać od wykonawcy przedstawienia kosztorysu ofertowego dołączonego do oferty. Jednak ma to na celu bardziej wskazanie np. podstawy wyceny, jeżeli wystąpią ewentualne roboty dodatkowe. Nie powinien on natomiast służyć przedstawieniu jedynie sposobu dojścia przez wykonawcę do ceny ryczałtowej. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego określa się je z góry, bez przeprowadzenia szczegółowej analizy kosztów realizacji robót budowlanych.

 

 

 

Anna Śmigulska-Wojciechowska

prawnik specjalizujący się w prawie zamówień publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32429 )
Array ( [docId] => 32429 )

Array ( [docId] => 32429 )