Wymóg osobistego świadczenia wykonawcy jest możliwy

Data: 19-11-2015 r.

Zamawiający może zastrzec obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane lub usługi, prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

W kontekście powoływania się na zasoby podmiotów trzecich, zastrzeżenie odnoszące się do obowiązku osobistego wykonania zamówienia przez wykonawcę, nie zawsze będzie skuteczne. Nie odniesie mianowicie skutku w zakresie, w jakim wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na obce zasoby, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Zgodnie natomiast z obowiązującym art. 36b ustawy Pzp zamawiający może żądać wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której realizację zamierza powierzyć komuś innemu oraz może wymagać podania nazw (firm) podwykonawców, na zasoby których się powołuje na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

W sytuacji gdy wykonawca będzie zmieniał podwykonawcę albo z niego rezygnował, jeżeli podwykonawca ten użyczał mu zasobów w celu wykazania warunków udziału w postępowaniu, zobowiązany będzie wykazać, że nowy podmiot (albo wykonawca samodzielnie) spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym aniżeli wymagany na etapie prowadzonego postępowania.

Agata Hryc-Ląd, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, członek ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych oraz główny specjalista w dużej instytucji zamawiającej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wygrywać przetargi

pobierz

Opis przedmiotu zamówienia

pobierz

5 najważniejszych zmian w nowelizacji Prawa zamówień publicznych

pobierz

Jak stosować nowe przepisy Prawa zamówień publicznych?

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38072 )
Array ( [docId] => 38072 )