Czy za zgodą pracownika można go zatrudniać przez 6 dni w tygodniu

Autor: Maciej Karpiński
Data: 21-05-2020 r.

Zatrudniamy 3 pracowników, który pracują od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Przychodzą do pracy również w 1 sobotę w miesiącu, za co mają wypłacane dodatkowe wynagrodzenie nadliczbowe (w pracy są przez 4 godziny, a pracodawca wypłaca im wynagrodzenie jak za pełną 8-godzinną dniówkę). Czy PIP może zakwestionować taka pracę? Dodam, że taki układ pasuje pracownikom.

Sposób zorganizowania czasu pracy przedstawiony w pytaniu, może zostać zakwestionowany przez Państwową Inspekcję Pracy jako naruszający zasadę pięciodniowego tygodnia pracy. Może zostać też postawiony zarzut, że praca w soboty jest rekompensowana wypłatą wynagrodzenia zamiast udzieleniem dnia wolnego w innym terminie.

Zgodnie z  art. 129 § 1 Kodeksu pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. W odniesieniu do problemu poruszonego w pytaniu, istotne znaczenie ma – wyrażona w przywołanym przepisie – zasada pięciodniowego tygodnia pracy.

Zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy – naruszona 

Skoro – w przypadku, którego dotyczy pytanie – pracownicy pracują w każdym tygodniu przez 5 dni, od poniedziałku do piątku, a ponadto też w niektóre soboty, to ich czas pracy został zorganizowany (jest planowany) w taki sposób, iż nie zostaje zachowana zasada pięciodniowego dnia pracy. To może być przedmiotem zarzutu, w przypadku ewentualnej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Za pracę w wolną sobotę należy się inny dzień wolny

Jak wynika z art. 1513 oraz art. 151 § 1 Kodeksu pracy, pracownikowi, który w razie:

  1. konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii,

  2. lub szczególnych potrzeb pracodawcy,

wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (np. w sobotę), przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony pracownikowi do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.

Zgodnie z tymi unormowaniami, praca w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy jest dopuszczalna tylko w szczególnych przypadkach (podobnie jak praca w godzinach nadliczbowych). Jednakże w takich przypadkach przepisy nakazują udzielić pracownikowi dnia wolnego w innym terminie, a nie stosować rekompensatę pieniężną, jak w przypadku, którego dotyczy pytanie.

Zgoda pracowników nie uchyla zakazu 

Przywołane wyżej przepisy mają charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że zgoda pracowników na organizację czasu pracy inną niż wynika z tych przepisów, nie zdejmuje z pracodawcy obowiązku postępowania zgodnego z tymi przepisami.

Podsumowując, sposób zorganizowania czasu pracy przedstawiony w pytaniu, może zostać zakwestionowany przez Państwową Inspekcję Pracy jako naruszający zasadę pięciodniowego tygodnia pracy. Może zostać też postawiony zarzut, że praca w soboty jest rekompensowana wypłatą wynagrodzenia zamiast udzieleniem dnia wolnego w innym terminie.

Należy też wskazać, że naruszanie przez pracodawcę przepisów o czasie pracy jest wykroczeniem przeciwko pracom pracownika, zagrożonym karą grzywny od 1.000 do 30.000 zł (art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy). Zatem istnieje też ryzyko nałożenia na pracodawcę kary grzywny.

Podstawa prawna:

  • art. 129, art. 151, art. 1513, art. 281 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 ze zm.).

 

Maciej Karpiński

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41170 )
Array ( [docId] => 41170 )