Pracownik na urlopie – jak zgodnie z prawem go odwołać z urlopu

Autor: Michał Culepa
Data: 27-03-2017 r.

Odwołanie z urlopu musi być dokonane w sposób wyraźny i jednoznaczny, a pracownik przebywający na urlopie nie musi stale śledzić środków komunikacji elektronicznej pod kątem ewentualnego odwołania z urlopu wypoczynkowego. Potwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z 8 marca 2017 r. (sygn. akt II PK 26/16).

Odwołanie z urlopu ma charakter oświadczenia woli pracodawcy. Tym samym zastosowanie odpowiednie mają tu przepisy Kodeksu cywilnego. Istotnym elementem jest więc przekazanie treści odwołania w sposób jasny i nie budzący wątpliwości. Adresat oświadczenia nie musi bowiem dokonywać sam wykładni oświadczenia woli pracodawcy, gdy nie jest ono jednoznaczne lub doszło do zakłóceń w jego przekazywaniu. Jeżeli oświadczenie nie zostało jednoznacznie złożone lub doszło do zakłóceń przy jego przekazywaniu, obowiązuje zasada z art. 61 § 1 kc, zgodnie z którą oświadczenie jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że osoba będąca jego adresatem mogła zapoznać się z jego treścią.

 

Jeżeli nie było możliwości zapoznania się lub możliwość ta została zakłócona w tym stopniu, że oświadczenia nie dało się jednoznacznie odebrać – oświadczenie nie zostało złożone.

Dalszą kwestią jest przyjęcie formy elektronicznej dla złożenia oświadczeń woli. Zgodnie z art. 61 § 2 kc oświadczenie woli wyrażone w postaci elektronicznej jest złożone innej osobie z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią. Kwestią istotną jest możliwość odebrania takiego oświadczenia. Tu również pierwszeństwo mają przepisy prawa pracy.

Odwołanie z urlopu musi być przekazane w formie elektronicznej tak by adresat był w stanie odebrać i odczytać taką wiadomość. Ale jednocześnie, jeżeli pracownik przebywa na urlopie, to nie ma obowiązku ciągłego śledzenia sygnałów od pracodawcy. Zatem opóźnienie w dotarciu pracownika do maila, gdy tenże pracownik jest na urlopie i nie odbiera poczty elektronicznej codziennie, nie wpływa na stosunek pracy ani na uprawnienia czy obowiązki pracownicze. Jeżeli pracownik urlopowany później odbierze maila (np. po 1 lub 2 dniach, to nie można wyciągać wobec niego konsekwencji służbowych, a tym bardziej zwalniać dyscyplinarnie.

Michał Culepa, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40174 )
Array ( [docId] => 40174 )