RODO a tajemnica informacji o wynagrodzeniu pracownika

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
Data: 28-08-2018 r.

Informacja o kwocie należnego danemu pracownikowi wynagrodzenia jest daną osobową w rozumieniu RODO. Dotyczy bowiem zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Podmiotem zobowiązanym do ochrony danych osobowych jest administrator danych osobowych. Funkcję taką pełni m.in. pracodawca.

Pracodawca nie może udostępniać danych osobowych pracowników, w tym także dotyczących wynagrodzenia, osobom nieupoważnionym. W przeciwnym przypadku będzie podlegać wysokim karom pieniężnym. Należy jednak pamiętać, że w określonych przypadkach pracodawca jest wręcz zobowiązany do ujawniana danych osobowych oraz wysokości wynagrodzenia swoich pracowników. Będzie bowiem musiał ujawnić takie dane na żądanie organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, organów podatkowych, jak również PIP i ZUS.

Pracodawca jest zobowiązany do ujawnienia na żądanie m.in. organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości lub organów podatkowych informacji dotyczących wynagrodzenia pracownika.

Bardzo często banki i instytucje kredytowe próbują telefonicznie zweryfikować informacje zawarte w wydawanych przez pracodawców zaświadczeniach o zatrudnieniu, w szczególności o fakcie zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia.

Telefoniczne żądanie banku lub instytucji kredytowej potwierdzenia informacji znajdujących się w zaświadczeniu o zatrudnieniu nie ma żadnych podstaw prawnych.

Stanowisko Narodowego Banku Polskiego

„Przepisy ustawy prawo bankowe i ustawy o ochronie danych osobowych nie przewidują telefonicznej formy pozyskiwania żądanych informacji. Banki nie mogą więc uzależniać przyznania kredytu od udzielenia informacji w tej formie”. Pismo Narodowego Banku Polskiego z 6 kwietnia 2001 r., nr NB/BPN/I/214/01, adresowane do Generalnego Inspektora Nadzoru Bankowego - Pracodawca, który w trakcie rozmowy telefonicznej potwierdzi bankowi informacje o pracowniku znajdujące się w zaświadczeniu o zatrudnieniu, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej.

Stanowisko Generalnego Inspektora Danych Osobowych

„W przypadku telefonicznej weryfikacji danych osoby występującej z wnioskiem o przyznanie kredytu, np. w zakresie dotyczącym wysokości jej wynagrodzenia, u pracodawcy tej osoby, może dojść do udostępnienia przez pracodawcę danych osobowych pracownika osobie nieupoważnionej. Pracodawca potencjalnego kredytobiorcy, w tym przypadku, nie może z całą pewnością stwierdzić, iż osoba telefonująca do niego w celu zweryfikowania danych rzeczywiście jest przedstawicielem banku, a więc osobą upoważnioną do pozyskania informacji na temat pracownika. Niewywiązywanie się przez pracodawcę z tego obowiązku może prowadzić do powstania odpowiedzialności karnej. Jest na nią narażony nie tylko ten, kto administrując zbiorem danych lub będąc obowiązany do ochrony danych osobowych udostępnia je osobom nieupoważnionym, ale również ten, kto choćby dostęp osobom nieupoważnionym do tych danych umożliwia. Sankcją za powyższe może być nawet kara pozbawienia wolności do lat 2.”. Pismo GIODO   1 października 2004 r.; sygn. NB-BPN-I-077-15/05.

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk specjalista w zakresie wynagrodzeń

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40962 )
Array ( [docId] => 40962 )