Formularzy INF-D-P do PFRON za wrzesień 2012 r. nie trzeba składać ponownie

Data: 29-10-2012 r.

Pracodawcy złożyli już do PFRON formularz INF-D-P za wrzesień 2012 r. Był na to czas do 20 października. Problem w tym, że 25 października weszły w życie przepisy, które zmieniają sposób wypełniania formularza INF-D-P. Jednak wnioski za wrzesień 2012, które zostały złożone przed wejściem w życie nowych przepisów, powinny zostać uwzględnione, mimo że zostały sporządzone według starych zasad.

Formularz INF-D-P jest miesięczną informacją o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych. Druk ten służy do składania wniosków o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń takich pracowników.

To już kolejna zmiana w zakresie dofinansowania pracowników niepełnosprawnych w tym roku. Nowelizacje są wynikiem wejścia w życie ustawy z 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 31 sierpnia 2012 r., poz. 986).

W formularzu INF-D-P inaczej wykazuje się minimalne wynagrodzenie za pracę

Tak jak dotychczas, w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych – INF-D-P (załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – Dz.U. z 2011 r. nr 50, poz. 261) trzeba wykazywać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu poprzedniego roku. Natomiast kwota 1.276 będzie wpisywana w odniesieniu do okresów sprawozdawczych przypadających w okresie od stycznia 2009 r. do sierpnia 2012 r. włącznie.

Przed nowelizacją kwotę 1.276 należało wpisywać za okresy od stycznia 2009 r. do grudnia 2012 r. włącznie.

Oznacza to, że począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 formularza INF-D-P należy wykazać kwotę 1.386 zł. (zgodnie z art. 10 ustawy z 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1475 ze zm.).

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 9 stycznia 2009 r. (Dz.U. nr 8, poz. 43 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 24 października, poz. 1162).

Katarzyna Czajkowska-Matosiuk
specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32455 )
Array ( [docId] => 32455 )