Wniosek o przywrócenie terminu opłacania składki chorobowej

Data: 30-12-2012 r.

ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składek po terminie (przywrócenie terminu płatności), pod warunkiem że ubezpieczony wystąpi z odpowiednio umotywowanym wnioskiem.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono należnej składki. Jeżeli za część miesiąca został pobrany zasiłek, ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia następującego po dniu, za który zasiłek ten przysługuje. Ustanie ubezpieczenia powoduje automatycznie utratę prawa do świadczeń chorobowych.

Wzór wniosku o przywrócenie terminu płatności składek

Warszawa, 17 stycznia 2013 r.

(miejscowość i data)

Kazimierz Nadolski

ul. Ostrobramska 2/34

00-987 Warszawa

7685534287, 000987123, 62073109871

(numer NIP, REGON oraz PESEL)

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

II Oddział w Warszawie

ul. Podskarbińska 25

WNIOSEK O PRZYWRÓCENIE TERMINU PŁATNOŚCI SKŁADEK

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) proszę o wyrażenie zgody na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe po terminie za miesiąc: grudzień 2012 r.

Uzasadnienie

Z tytułu prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej podlegam dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu. Składki na to, oraz pozostałe ubezpieczenia, zawsze opłacałem w terminie.

W połowie grudnia ub.r mój syn uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Przez kilkanaście dni nie odzyskiwał przytomności i wymagał naszej codziennej opieki. W tej sytuacji o opłacenie składek za grudzień poprosiłem kuzynkę. Niestety nie przekazałem jej przelewu dotyczącego składek na FUS, co zauważyłem dopiero po powrocie do miejsca zamieszkania, tj. 16 stycznia br.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie niniejszego wniosku.

Kazimierz Nadolski

(podpis wnioskodawcy)


Podstawa prawna:

  • Art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Autor: Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32461 )
Array ( [docId] => 32461 )

Array ( [docId] => 32461 )