ZUS może wyrazić zgodę na przekazywanie dokumentów w formie papierowej

Data: 01-01-2013 r.

Płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób mają obowiązek przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych poprzez transmisję danych w formie dokumentu elektronicznego. Jednak ZUS może wyrazić zgodę na przekazywanie tych dokumentów w formie dokumentu pisemnego według ustalonego wzoru lub w formie wydruku albo na informatycznych nośnikach danych.

Zainteresowany płatnik składek powinien wystąpić do swojego oddziału ZUS z pisemnym wnioskiem o wyrażenie zgody na przekazywanie dokumentów w innej formie niż teletransmisja danych. Wniosek ten powinien zawierać:

  • dane identyfikacyjne płatnika,
  • uzasadnienie braku możliwości przekazywania dokumentów poprzez teletransmisję,
  • informację, z jakiej formy przekazywania dokumentów chce skorzystać płatnik.

Po rozpatrzeniu wniosku ZUS informuje pisemnie płatnika o jego przyjęciu lub odrzuceniu.

Wzór wniosku o zgodę na przekazywanie dokumentów w innej formie niż poprzez teletransmisję danych

Zakład Usług Leśnych Słupsk, 7 stycznia 2013 r.

Grzegorz Kocięba

76-248 Płaszewko

NIP: 980657542

REGON: 000034576

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Plac Zwycięstwa 8

76-200 Słupsk

WNIOSEK O ZGODĘ NA PRZEKAZYWANIE DOKUMENTÓW W INNEJ FORMIE NIŻ POPRZEZ TRANSMISJĘ DANYCH

Na podstawie art. 47a ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.) proszę o wyrażenie zgody na składanie formularzy ubezpieczeniowych w formie dokumentu papierowego.

W związku z sezonowością prowadzonych przeze mnie prac, w grudniu br. nastąpił wzrost zatrudnienia do 10 osób. Taki stan załogi utrzyma się tylko do lutego 2013 r. Przewiduję, że od marca przyszłego roku będę zatrudniał nie więcej niż 2-3 osoby.

Rozliczenia z ZUS prowadzę samodzielnie, wypełniając stosowne dokumenty ręcznie. Ze względu na niewielkie zyski, zakup komputera wraz z wymaganym oprogramowaniem stanowiłby dla mnie zbyt wielkie obciążenie finansowe.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, uprzejmie proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Grzegorz Kocięba

Podstawa prawna

  • Art. 47a ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Autor: Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32464 )
Array ( [docId] => 32464 )

Array ( [docId] => 32464 )