Interpretacje ZUS można znaleźć już w Biuletynie Informacji Publicznej

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 16-01-2013 r.

Od 1 stycznia 2013 r. NFZ, KRUS, a co najważniejsze – ZUS, mają obowiązek publikowania interpretacji indywidualnych wydawanych w sprawach ubezpieczeniowych. Sądząc po ogromnym zainteresowaniu interpretacjami z zakresu Ordynacji podatkowej, które są już ogólnie dostępne od kilku lat, płatnicy składek będą chętnie korzystać z tej nowej możliwości.

Warto wiedzieć, że opublikowanie interpretacji ZUS odbywa się w ten sposób, że po jej wydaniu organ ten przekazuje dokument do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji.

Zachęcamy do występowania o interpretacje we własnych sprawach

Daje ona bowiem pełną ochronę „wynikającą wyłącznie z instytucji pisemnej interpretacji prawa (oficjalnej interpretacji), polegającej na tym, że podmiot prawa, uprawniony na podstawie ustawy do uzyskania takiej interpretacji, nie może ponosić ujemnych skutków swojego działania w zakresie, w jakim zastosował się do uzyskanej interpretacji”.

Obecnie interpretacje są wydawana przez dwa Oddziały ZUS w Lublinie i Gdańsku. Na stronie internetowej www.zus.pl poprzez wpisanie kodu pocztowego płatnicy składek mogą ustalić do którego z tych dwóch Oddziałów wystąpić o interpretację.

ZUS ma określony termin na udzielenie interpretacji

ZUS udziela interpretacji wydając decyzję administracyjną, która zawierała wskazanie prawidłowego stanowiska w sprawie wraz z uzasadnieniem prawnym oraz pouczeniem o środkach zaskarżenia. Przedsiębiorca który uzna, iż stanowisko ZUS jest błędne ma prawo zaskarżyć tę decyzję, wnosząc, w terminie miesiąca od dnia jej otrzymania odwołanie do właściwego sądu okręgowego. Odwołanie od decyzji ZUS jest wolne od opłaty sądowej.

 

ZUS jest zobowiązany udzielić przedsiębiorcy pisemnej interpretacji przepisów ubezpieczeniowych bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku.

Jeżeli w tym terminie wniosek nie zostanie złożony przedsiębiorca może uznać, że została wydana interpretacja potwierdzająca prawidłowość stanowiska zaprezentowana we wniosku o interpretację.

Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32519 )
Array ( [docId] => 32519 )

Array ( [docId] => 32519 )