Nowy termin wyrejestrowania z ZUS członków rodziny pracownika

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 18-12-2012 r.

Pracownik, który poprzez swojego płatnika składek zgłosił do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny, po ustaniu stosunku pracy musi poinformować pracodawcę o konieczności ich wyrejestrowania. Od 1 stycznia 2013 r. ma na to 7 dni. Wcześniej ten termin nie był określony w przepisach.

Obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego w tym terminie wynika z nowego art. 76a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zgodnie z tym przepisem osoba, w stosunku do której wygasł tytuł do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega wyrejestrowaniu z tego tytułu wraz z członkami rodziny.

Do wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego służą 2 formularze ZUS

Po ustaniu tytułu do ubezpieczeń płatnik składa formularz ZUS ZWUA i wyrejestrowuje osobę ubezpieczoną. Wyrejestrowanie członków rodziny, których dana osoba zgłosiła do ubezpieczenia zdrowotnego, następuje poprzez złożenie formularza ZUS ZCNA.

Dodatkowy miesiąc opieki zdrowotnej

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Wobec tego ubezpieczony (np. pracownik) wraz z członkami rodziny jeszcze przez okres 30 dni po ustaniu tytułu do ubezpieczeń (np. rozwiązaniu umowy o pracę) ma prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych.

 

Przy nowym zatrudnieniu członków rodziny zgłasza się powtórnie

Każdy zmieniający pracę powinien poinformować nowego pracodawcę o konieczności zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny. Nie wystarczy, że członkowie rodziny zostali zgłoszeni przez poprzedniego pracodawcę, ponieważ wraz z zakończeniem pracy w poprzedniej firmie następuje wyrejestrowanie pracownika z ubezpieczenia zdrowotnego, a wraz z nim członków jego rodziny.

Podstawa prawna

  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).
  • Ustawa z 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1016).

Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32517 )
Array ( [docId] => 32517 )

Array ( [docId] => 32517 )