Obowiązki przedsiębiorców wobec ZUS

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Autor: Styczyński Rafał
Data: 19-07-2012 r.

Prowadząc działalność gospodarczą istnieje obowiązek powiadomienia o tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny złożyć odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe, które są ściśle określone przepisami.

Dokumenty zgłoszeniowe składane przez pracodawcę:

  • ZUS ZPA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej lub
  • ZUS ZFA - zgłoszenie/zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej.

W przypadku ubezpieczonych będących jednocześnie płatnikami składek na własne ubezpieczenia, dokonujących zgłoszenia płatnika składek łącznie ze zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i/lub do ubezpieczenia zdrowotnego, wymagane są także:

  • ZUS ZUA - zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej - w przypadku zgłoszenia osoby do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego lub tylko do ubezpieczeń społecznych lub
  • ZUS ZZA - zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych - w przypadku zgłoszenia osoby tylko do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek jest zobowiązany do przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych w jednej z dwóch form:

  • elektronicznej, utworzonej w aktualnej wersji programu PŁATNIK, która jest obowiązkowa dla płatników składek rozliczających składki za więcej niż 5 osób,
  • papierowej, tj. na oryginalnych formularzach dostępnych w każdej terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, lub w formie wydruków z aktualnej wersji programu PŁATNIK dla płatników składek rozliczających składki nie więcej niż za 5 osób.

Osoba, która prowadzi działalność gospodarczą sama lub zatrudnia nie więcej niż 5 osób (wliczając w to osoby współpracujące), może rozliczać się z ZUS, przesyłając dokumenty w formie papierowej. Może jednak przesyłać dokumenty w drodze teletransmisji (elektronicznie).

Ta druga forma ma wiele zalet, przede wszystkim eliminuje ręczne wypełnianie dokumentów i pozwala wypełnić prawidłowo te dokumenty. Konieczne jest do tego posiadanie programu PŁATNIK.

Ponadto uzyskać należy certyfikat klucza publicznego. Klucz publiczny i klucz prywatny generowane są za pomocą programu PŁATNIK.

Natomiast dokumenty ubezpieczeniowe w postaci papierowej, na oryginalnych formularzach lub w formie wydruków z aktualnego programu PŁATNIK, należy składać w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, właściwej dla siedziby firmy, na stanowiskach przyjmowania dokumentów lub przesyłać pocztą.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Polecane artykuły

Zobacz także

Okres zasiłkowy

pobierz

Zasiłek opiekuńczy – dokumenty ZUS

pobierz

Choroba w okresie wypowiedzenia

pobierz

Podstawa wymiaru składek na Fundusz Emerytur Pomostowych

pobierz

1531

Polecamy