Wykazanie zasiłku opiekuńczego w raportach ZUS

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 22-11-2012 r.

Pracownik zachowuje prawo do zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8 lub dzieckiem chorym w wieku do lat 14 przez 60 dni w roku kalendarzowym. A z tytułu opieki nad dzieckiem chorym w wieku powyżej 14 lat przez 14 dni. Wypłacony lub należny zasiłek opiekuńczy trzeba wykazać w drukach ZUS.

Zasiłek opiekuńczy najczęściej wypłacany jest za okresy opieki nad:

 • dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w przypadku:
  • nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza,
  • porodu lub choroby małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, jeśli tylko fakt ten uniemożliwia mu sprawowanie opieki,
  • pobytu małżonka ubezpieczonego, stale opiekującego się dzieckiem, w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,
 • chorym dzieckiem w wieku do lat 14, jak również powyżej tego wieku.

Wypłacony lub należny zasiłek opiekuńczy trzeba wykazać w drukach ZUS

Płatnikiem zasiłku opiekuńczego może być pracodawca albo ZUS. W obu przypadkach pracodawca, jako płatnik składek, musi wykazać danego pracownika w dwóch raportach imiennych: ZUS RCA oraz ZUS RSA. Wypełnienie tego drugiego dokumentu będzie się jednak różniło w zależności od tego, kto będzie płatnikiem zasiłku opiekuńczego.

Przykład:

W dniach od 11 do 22 września 2012 r. pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim z uwagi na konieczność sprawowania osobistej opieki nad 10-letnim synem. Z tego tytułu pracodawca wypłacił mu zasiłek opiekuńczy w wysokości 1458,77 zł. Natomiast za przepracowane we wrześniu dni pracownik otrzymał wynagrodzenie w kwocie 1586,88 zł.

Pracownik ten w dokumentach rozliczeniowych za wrzesień powinien być wykazany przez pracodawcę w następujący sposób:

 • w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia zaczynającym się od cyfr 01 10, gdzie zostaną rozliczone składki na wszystkie rodzaje ubezpieczeń społecznych od kwoty 1586,88 zł, a na ubezpieczenie zdrowotne od 1369,32 zł (1586,88 zł – 217,56 zł, tj. część składek na ubezpieczenia społeczne finansowana ze środków pracownika),

 

 • w raporcie ZUS RSA z tym samym kodem tytułu ubezpieczenia, liczbą 312 jako kodem świadczenia/przerwy, okresem od 11.09.2012 do 22.09.2012, cyfrą 12 jako liczbą dni zasiłkowych/liczbą wypłat i kwotą 1458,77 zł.

Jeżeli płatnikiem zasiłku byłby ZUS, pracodawca powinien pozostawić w druku ZUS RSA puste pola dotyczące liczby dni zasiłkowych/liczby wypłat oraz kwoty.

Podstawa prawna:

 • art. 4 pkt 2 lit. a, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11–12, 18 ust. 1-2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 32-35 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, art. 81 ust. 1, 5-6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.)

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32507 )
Array ( [docId] => 32507 )