Zatrudniony w szczególnych warunkach, podlega wpisowi do ewidencji

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 22-02-2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w podjętej 13 listopada 2012 r. uchwale (sygn. akt I OPS 4/12) uznał, iż pracodawca w ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinien wpisywać także osoby, którym w ramach świadczenia pracy powierza wykonywanie innych dodatkowych czynności.

Podjęta uchwała związana jest z interpretacją art. 3 ust. 5 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem za pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze uważa się tych, którzy pełnią obowiązki wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej. Są to rodzaje prac, których świadczenie w sposób należyty i niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej.

Ustawa ta nakazuje pracodawcom prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których przewidziany jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Część sądów administracyjnych, rozstrzygając skargi na decyzje inspektorów pracy, uznawała do tej pory, że do ewidencji powinni być wpisywani wyłącznie pracownicy wykonujący ten rodzaj pracy w pełnym wymiarze. Jednocześnie pojawiały się stanowiska odmienne, nakazujące umieszczanie w rejestrze osób wykonujących prace w szczególnych warunkach, niezależnie od tego, że świadczą one jednocześnie pracę innego rodzaju, dodatkowo powierzoną im przez pracodawcę.

Wpis do ewidencji nie zależy od wymiaru zatrudnienia w szczególnych warunkach

W omawianej uchwale NSA rozstrzygnął, że ewidencja, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych, ma na celu jedynie ujawnienie pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (określone w załączniku nr 1 i 2 do ustawy), bez względu na to, jaki jest rozmiar tych prac i czy pracownik poza pracą w tych warunkach wykonuje także prace innego rodzaju.

Zdaniem NSA wpisanie osoby do wykazu pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie decyduje o tym, czy pracodawca ma obowiązek odprowadzania za nią składek na FEP. Nie ma również wpływu na przyznanie takiemu pracownikowi emerytury pomostowej. Decyzje w tym zakresie wydają organy rentowe.

Podstawa prawna:

  • art. 3 ust. 5, art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656 ze zm.).

Uutor: Leszek Skupski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32530 )
Array ( [docId] => 32530 )

Array ( [docId] => 32530 )