Zatrudniony w szczególnych warunkach, podlega wpisowi do ewidencji

Kategoria: Dokumentacja ZUS
Data: 22-02-2013 r.

Naczelny Sąd Administracyjny w podjętej 13 listopada 2012 r. uchwale (sygn. akt I OPS 4/12) uznał, iż pracodawca w ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze powinien wpisywać także osoby, którym w ramach świadczenia pracy powierza wykonywanie innych dodatkowych czynności.

Podjęta uchwała związana jest z interpretacją art. 3 ust. 5 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem za pracowników wykonujących prace o szczególnym charakterze uważa się tych, którzy pełnią obowiązki wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej. Są to rodzaje prac, których świadczenie w sposób należyty i niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej.

Ustawa ta nakazuje pracodawcom prowadzenie ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których przewidziany jest obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Część sądów administracyjnych, rozstrzygając skargi na decyzje inspektorów pracy, uznawała do tej pory, że do ewidencji powinni być wpisywani wyłącznie pracownicy wykonujący ten rodzaj pracy w pełnym wymiarze. Jednocześnie pojawiały się stanowiska odmienne, nakazujące umieszczanie w rejestrze osób wykonujących prace w szczególnych warunkach, niezależnie od tego, że świadczą one jednocześnie pracę innego rodzaju, dodatkowo powierzoną im przez pracodawcę.

 

Wpis do ewidencji nie zależy od wymiaru zatrudnienia w szczególnych warunkach

W omawianej uchwale NSA rozstrzygnął, że ewidencja, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach pomostowych, ma na celu jedynie ujawnienie pracowników, którzy wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (określone w załączniku nr 1 i 2 do ustawy), bez względu na to, jaki jest rozmiar tych prac i czy pracownik poza pracą w tych warunkach wykonuje także prace innego rodzaju.

Zdaniem NSA wpisanie osoby do wykazu pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie decyduje o tym, czy pracodawca ma obowiązek odprowadzania za nią składek na FEP. Nie ma również wpływu na przyznanie takiemu pracownikowi emerytury pomostowej. Decyzje w tym zakresie wydają organy rentowe.

Podstawa prawna:

 • art. 3 ust. 5, art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy z 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656 ze zm.).

Uutor: Leszek Skupski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32530 )
Array ( [docId] => 32530 )

Array ( [docId] => 32530 )