Kto jest uprawniony do renty socjalnej

Autor: Ryś Paweł
Data: 18-07-2012 r.

Pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy po spełnieniu określonych warunków może przysługiwać prawo do stałej lub okresowej renty socjalnej. Renta socjalna nie przysługuje osobom, które mają prawo do innego świadczenia, np. emerytury, lub renty inwalidzkiej.

Uprawnieni do renty socjalnej

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Naruszenie sprawności organizmu, aby uzasadniało przyznanie prawa do renty socjalnej musi powstać: przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia lub w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osobie, która spełnia powyższe warunki może przysługiwać stała lub okresowa renta socjalna. Okresowa renta socjalna przysługuje w przypadku, kiedy całkowita niezdolność do pracy jest okresowa. Wtedy renta przysługuje przez okres wskazany w decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stała renta socjalna przysługuje, jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała.

Komu nie przysługuje renta socjalna

Pomimo spełnienia warunków koniecznych do przyznania renty socjalnej, w określonych przypadkach zainteresowany nie otrzyma tego świadczenia. Przede wszystkim renta socjalna nie przysługuje osobie, która ma prawo do innego świadczenia, a mianowicie ma prawo do:

  • emerytury,
  • uposażenia wstanie spoczynku,
  • renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • renty inwalidzkiej,
  • świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych,
  • renty strukturalnej,
  • zasiłku przedemerytalnego,
  • świadczenia przedemerytalnego,
  • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Renta socjalna nie przysługuje osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Natomiast osobie będącej współwłaścicielem takiej nieruchomości nie przysługuje renta socjalna, jeśli jej udział przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Ponadto renta socjalna nie przysługuje za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności.

Osoba uprawniona do renty rodzinnej może również spełniać warunki niezbędne do otrzymania renty socjalnej. Renta socjalna nie przysługuje, takiej osobie, jeśli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wysokość renty socjalnej

Renta socjalna wynosi 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W 2012 roku wysokość renty socjalnej wynosi 682,67 zł.

Na wysokość renty socjalnej może mieć wpływ wysokość renty rodzinnej, do jakiej jest uprawniony rencista. W przypadku zbiegu prawa do renty socjalnej z prawem do renty rodzinnej wysokość renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu rent nie przekraczała 200 proc. wysokości najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wysokość obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32559 )
Array ( [docId] => 32559 )