Od września niższy limit zarobków emeryta i rencisty

Autor: Marcin Dawidziuk
Data: 02-09-2014 r.

Od 1 września 2014 r. zmniejszają się kwoty przychodu odpowiadające 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, stosowane przy zawieszeniu albo zmniejszeniu emerytur i rent. Ogranicza to progi zarobkowe emerytów i rencistów.

Zgodnie z ustawą z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytura lub renta osoby podejmującej zatrudnienie może ulec zmniejszeniu lub zawieszeniu w przypadku osiągania przychodów w kwocie odpowiadającej odpowiednio 70% lub 130% kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2014 r. wyniosło – zgodnie z komunikatem Prezesa GUS – 3.739,97 zł.

Od 1 września do 30 listopada 2014 r. limity przychodów emerytów i rencistów (w przypadku osób, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego)

Limity dopuszczalnych przychodów emerytów i rencistów

Okres obowiązywania

Miesięczny limit ograniczający

Kwota

od 1 września do 30 listopada 2014 r.

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

2.618,00 zł

od 1 września do 30 listopada 2014 r.

130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale

4.862,00 zł

Należy pamiętać, że w przypadku osiągnięcia przez emeryta lub rencistę przychodu wyższego niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie przekraczającego jednak progu 130% tego wynagrodzenia – jego świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia, nie wyższą jednak niż kwota maksymalnego zmniejszenia.

Od 1 marca 2014 r. kwoty maksymalnych zmniejszeń wynoszą w przypadku pobierania:

  • emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy – 557,91 zł,

  • renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 418,46 zł,

  • renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba: 474,25 zł.

Marcin Dawidziuk

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35636 )
Array ( [docId] => 35636 )