Zadania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Autor: Ryś Paweł
Data: 28-09-2012 r.

FUS czyli Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. To z niego faktycznie wypłacane są emerytury, renty, zasiłki oraz inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych. Do funduszu też trafiają nasze składki ubezpieczeniowe.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym. Powołany został do realizacji zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. Natomiast dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Na jakich zasadach działa FUS, skąd się biorą w nim pieniądze

Przychody FUS pochodzą przede wszystkim ze składek na ubezpieczenia społeczne, niepodlegających przekazaniu na rzecz OFE, czyli otwartych funduszy emerytalnych. Ponadto na finanse FUS wpływ mają wpłaty z budżetu państwa oraz z innych instytucji, przekazanych na świadczenia, których wypłatę zlecono ZUS. Przychody pochodzą także z oprocentowania rachunków bankowych FUS, z odsetek od nieterminowo regulowanych zobowiązań wobec FUS, ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, wraz z odsetkami oraz z dotacji z budżetu państwa.

Jakie świadczenia opłacane są z FUS

Ze środków zgromadzonych w FUS finansowane są:

  • wypłaty świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego;
  • wydatki na prewencje rentowe;
  • spłaty kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciąganych w celu wypłaty świadczeń z FUS;
  • odsetki za nieterminowe wypłaty świadczeń;
  • emerytury kapitałowe, środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty.

W związku z tym w ramach FUS wyodrębnia się następujące fundusze:

  • emerytalny, z którego są finansowane wypłaty emerytur;
  • rentowy, z którego są finansowane: wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych, wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast rent z tytułu niezdolności do pracy, wypłaty zasiłków pogrzebowych, świadczenia zlecone ZUS do wypłaty podlegające finansowaniu z budżetu państwa, a także wydatki na prewencje rentowa;
  • chorobowy, z którego finansowane są zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy;
  • wypadkowy,
  • rezerwowe dla: ubezpieczeń rentowych oraz chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32565 )
Array ( [docId] => 32565 )