Kiedy przysługują odprawy z tytułu wypowiedzenia

Data: 30-12-2012 r.

Kodeks pracy nie przewiduje odpraw dla pracowników z racji rozwiązania umowy o pracę w trybie „zwykłego” wypowiedzenia pracy. Oprawa przysługuje natomiast w związku z przejściem na emeryturę lub rentę albo w przypadku zwolnień grupowych.

Oto przykład takiej sytuacji

Z rozmowy z pracodawcą wynika, że mam otrzymać wypowiedzenie umowy o pracę z uwagi na to, że nie osiągam założonych wyników. Czy w tej sytuacji będzie należała mi się 3-miesięczna odprawa, o ile mój staż zakładowy wynosi 12 lat? Czy też taki powód zwolnienia (wypowiedzenia) będzie podstawą do niewypłacenia wspomnianej odprawy – jak twierdzi pracodawca. Zaznaczam, że nie przechodzę na emeryturę.

Z pytania można wnioskować, że Czytelnikowi chodzi o to, czy nabędzie prawo do odprawy z tytułu tzw. zwolnień grupowych. W przypadku osób o stażu zakładowym powyżej 8 lat wysokość takiej odprawy odpowiada właśnie 3-miesięcznemu wynagrodzeniu pracownika. Przypomnijmy, że przy stażu krótszym niż 2 lata przysługuje 1-miesięczna odprawa, a przy stażu od 2 do 8 lat wysokość jej wzrasta do 2-miesięcznego wynagrodzenia.

Żeby jednak pracownik mógł otrzymać wspomnianą odprawę, wypowiedzenie pracy przez pracodawcę musiałoby nastąpić na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. To oznacza m.in., że rozwiązanie umowy o pracę musi nastąpić z przyczyn niedotyczących pracowników i fakt ten musi być wyraźnie zaakcentowany w piśmie wypowiadającym. Tu przyczyną planowanego rozstania się z pracownikiem jest niezrealizowanie założonych wyników, a więc tkwi ona po stronie pracownika (niska wydajność), a nie po stronie pracodawcy. Dlatego też Czytelnik nie może również liczyć na odprawę z tytułu zwolnień grupowych.

 

Podstawa prawna

 • Art. 32–43, art. 921–93 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).

Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844 ze zm.).

Bogdan Majkowski specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32631 )
Array ( [docId] => 32631 )

Array ( [docId] => 32631 )